Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Anna Dorotea Persson

I museets samlingar finns arkivmaterial som berättar om kvinnors erfarenheter till sjöss och på land – som sjömän, sjömanshustrur, kokerskor, redare och pirater. 

Anna Dorotea Persson var en svensk sjöfarare född 27 mars 1872 i Hammar i Örebro län. Arkivmaterial skänktes till museet - av henne själv eller någon efterlevande -   och numera har hon fått ett eget arkiv i Sjöfartsmuseets samlingar.

Anna Dorotea, ibland kallad Doris, började arbeta till sjöss efter att hennes man avlidit 1905. Hennes avlidna make var från Göteborg och hade varit styrman till sjöss. Paret hade gift sig 12 augusti 1904 och fick en son, John Edvard, född 1904.

Materialet i museets samlingar berättar om hennes arbetsliv till sjöss, framförallt under första världskriget. Trots att hon arbetade till sjöss under lång tid var hon, och andra kvinnor som arbetade ombord, inte officiellt klassade som sjömän. Först 1934 började man registrera kvinnor som arbetade till sjöss på Sjömanshusen och de fick då äntligen sjöfartsbok. 

Doris hann under sitt arbetsverksamma liv arbeta som städerska ombord på Svenska Lloyds fartyg som gick mellan Göteborg och England, på bland annat BALDER, BELE, SAGA, SUECIA, BRITANNIA. Hon arbetade till sjöss åtminstone fram till sent 1930-tal. Doris avled 1966.

Doris på ett skepp med en kopp i handen
Anna Dorotea år 1900, på ett fartyg.
Dokument tjänstgöring sjöman
Dokument från tjänstgöring på fartyget Britannia 4 oktober 1937.

 

Sepiafärgat fotografi på en äldre Doris år 1917
Doris 1917.
Passfoto från 1916 på Anna Dorotea
Passfoto Doris 1916.