Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv

Arkivet består av 400 hyllmeter dokument från rederi- och varvsverksamheter, tidningsurklipp, brev, fotografier, trycksaker och andra dokument med nautisk anknytning från 1700-talet fram till idag.

Nihon på varvet

Fartygsregister

Fartygsregistret är ett av de mest omfattande i norra Europa, med uppgifter om såväl den svenska som utländska handelsflottan. Här kan du få veta det mesta om ett specifikt fartyg, som byggår, tekniska fakta, rederi. Från fartygsregistret finns det kopplingar till övriga delar i samlingarna och arkivet men också in i museets bibliotek.

Sjökort

Det finns ca 4 000 st sjökort. Materialet innehåller sjökort från hela världen. Det äldsta är från 1400-talet.

Ljudarkiv

Intervjuer med fiskare, sjömän och varvsarbetare.

Filmarkiv

Vi har mängder av journal- och reklamfilmer från 1900-talet. En stor del av samlingen kommer ursprungligen från Broströmkoncernen, som bland annat drev den Svenska Amerika Linien.

Ritningsarkiv

Sjöfartsmuseet har en unik samling om ca 600 000 fartygsritningar. En stor del kommer från de stora varven i Göteborg; Lindholmen, Eriksberg och Götaverken.

Personarkiv

Här finns uppgifter om personer kopplade till sjöfarten, från manskap och passagerare till personer som arbetat inom varven.

Organisationsarkiv

Flera större svenska rederier bland annat inom Broströmskoncernen, t ex Svenska Amerika Linien, Svenska Lloyd, och Röda Bolaget. Kustens varv och Rederi Örnen. Föreningsarkiv t ex, Sjömannasällskapet och Nya Sjömanshemmet i Göteborg, Badgästernas segelförbund, Göteborgs kungliga segelsällskap med flera.

 

 

Utställningar

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Poster

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Segelfartygens tid

Segelfartygens tid

Om svensk sjöfart ur ett historiskt perspektiv. Spännande berättelser från de gamla varven, vad som hände när ångfartygen kom och livet ombord. 

Bra att veta