Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Ge en gåva

Museet arbetar kontinuerligt med att utveckla samlingarna och ombesörjer att de är och förblir relevanta och meningsfulla. Samlingarna omfattar föremål, konst, fotografier, arkivalier, filmer, ljudmaterial, fartygsritningar, sjökort och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag.

FÖRVÄRVSSTOPP
Sjöfartsmuseet Akvariet har infört ett förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen. Flera stora projekt med omfattande föremålshantering pågår nu i samband med Sjöfartsmuseet Akvariets om- och tillbyggnad. Du kan läsa vår förvärvspolicy här »

Kontakta arkivetsjofart@kultur.goteborg.se vid frågor. På grund av museets om- och tillbyggnad har vi just nu extra lång handläggningstid men vi svarar så snart vi kan.