Hoppa till huvudinnehåll

Inför besöket

Här hittar du fakta och tips inför ditt besök med klassen som underlättar planeringen av en bra dag tillsammans, oavsett om ni har en museilektion inbokad eller ska göra ett besök på egen hand.

Ett golv med böljande ljus, på det ser vi benen på tre personer som står på det.
Foto: Bo Melin

Se även vår information om tillgänglighet »

Hur tar vi oss till Sjöfartsmuseet Akvariet?
Till oss kommer ni med spårvagn 3, 9 och 11. Spårvagnshållplatsen heter Stigbergstorget. För tidtabeller, se Västtrafik.

Vad kostar det att gå på museet?
Visning/museilektion för skolor inom Göteborgs kommun: kostnadsfria
Visning/museilektion för förskola, grundskola och gymnasium utanför Göteborgs kommun, inklusive gymnasieutbildning inom Komvux, SFI och folkhögskola (max 30 pers): 450 kr/45-60 min, 700 kr/90 min. Se alla våra skollektioner »

Kan vi äta egen matsäck?
På plan 3 finns en matplats där det finns möjlighet att äta egen matsäck. Det är inte tillåtet med mat och dryck i våra utställningar.

Bra att känna till inför museibesöket
När du som lärare besöker museet tillsammans med din klass kan det vara första gången några, eller många, av eleverna är på ett museum. För dem som inte är museivana kan uppfattningen om vad ett museum är och vad man kan göra där vara ganska diffus. Därför är det viktigt att detta första möte med en ny värld blir positivt och det underlättar om du som lärare har möjlighet att förbereda och vägleda dem. Prata med era elever om vart ni ska åka och om deras förväntningar inför besöket.

Några saker som kan vara bra att tänka på för dig som lärare
– Berätta hur besöket knyter an till det ni gör i skolan.
– Genom att arbeta med ämnet som visningen kommer att handla om redan i skolan så har eleverna en grund att stå på och besöket blir ett komplement till det ni påbörjat. Ibland finns tips och information på museernas hemsidor hur man kan arbeta i skolan före och efter ett museibesök. Vilka förkunskaper bör eleverna ha? Vilka förkunskaper har de?
– Förbered eleverna på vad som ska hända under dagen: hur ni tar er till museet, hur dagen kommer att se ut, om det finns möjlighet att stanna på museet efter att visningen är klar, vad som finns där, vad visningen ska handla om, hur lång tid den ska ta, hur man löst matsäcksfrågan.
– Prata lite om vad ett museum är, vad man kan göra där och varför det finns (se rubriken ”Vad är ett museum? Varför finns museer?”)

Vad är ett museum? Varför finns museer?
Ett museum är enligt ICOM (The International Council of Museums) en ”ickekommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess utveckling och är öppen för allmänheten, som insamlar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse – materiella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.”

I museernas uppdrag ligger ansvaret att samla, vårda, bevara och visa kulturarv inom olika ämnesområden. Ett museum finns alltså till bland annat för att alla ska få tillgång till detta kulturarv. Museernas tillgänglighet för alla är i slutänden en demokratifråga – och i denna fråga möts intentionerna i skolans läroplan och det ansvar och uppdrag som museerna innehar.

Praktiska tips: exempel på hur du som lärare löser problemet med för få medföljande vuxna
Som lärare är det inte alltid lätt att komma iväg på besök utanför skolan med sin klass – bland annat på grund av dagens stora klasser och att man är få vuxna. Vi har nedan samlat praktiska tips på hur lärare ordnar så att fler vuxna ska kunna vara med vid exempelvis ett museibesök.

– Några av elevernas föräldrar följer med på besöket.
– Annan personal på skolan följer med, exempelvis fritidspedagoger eller vaktmästare.
– Arbetslaget hjälps åt genom att stuva om i schemat och genom att vikariera för den kollega som följer med på museibesöket.
– Att man, vid tjänstefördelningen, lägger in lektionsfria dagar för några lärare. Under dessa dagar kan lärarna följa med kollegor och deras klasser vid museibesök.
– Att man planerar in museibesök då man har lärarstudenter som praktiserar i skolan

Vi hoppas att ni får ett spännande och lärorikt besök här hos oss på Sjöfartsmuseet Akvariet!

Utställningar

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet

I den här utställningen möter du människor som har flytt över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världskriget till idag. 

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Illustration av en vit fartygssida med gula skortstenar. I förgrunden ett barn som pekar mot fartyget och en lägre persons hand som håller i en väska med olika märken.

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Bra att veta