Hoppa till huvudinnehåll

Nordsamiska

Bures boahtin Mearrajohtolatmuseii Akvariet!

Mis gávnnat golbma láhttegearddi gos leat dievva mearrajohtolagaid historjá ja stáffogávpotkultuvra, ealli mearrabiras ja – dasa nala – miellagiddevaš muitalusat. Min čájáhusat čuvgehahttet oktavuođaid gaskka meara ja olbmo, vássán- ja dálááiggi.

Mii kombineret kulturhistorjjá mearrabirasbiologiijain iskama dihte got doibmet ovttas: Got eallin mearas ja stáffogávpogis čadnojit ovttas čáhcegierraga vuolde, got relašuvdna gaskka dieđa ja myhta leat leamaš miehtá áiggi, got Göteborga sajusteapmi mearragáttis lea addán gávpogii identitehta áigodagaid čađa, ja olu eanet.

Mis leat maid ollu sierralágán aktivitehtat, earet go čájáhusat; ovdamearka logaldallamat, gávpotvázzimat ja fanastuvrrat. Dáppe gávdno juoga juohke jahkásaččaide!

Rabasáiggit

Disdat-sotnabeaivi 10-17
Gaskkavahku 10-20
Mánnodagaid Gitta

Sisabeassan

Jahkásašbileahtta 40 kr.
Dát bileahtta addá maid sisabeassama Göteborga stádamuseai, Röhsska museai, Göteborga dáiddamuseai ja Naturhistoriska museai.
Nuvttá sisabeassan gussiide geat leat vuollelis jagi 25, ja maid geat leat ealáhahkii ollen ja leat sisačállon Göteborgii.

Gávdnat deike

Mearrajohtolatmusea Akvariet lea lahka Stigbergstorget.
Lagamus bussebáiki lea Stigbergstorget, dohko beasat spårvagnain 3, 9, ja 11.

Biebmu ja juhkosat

Kaféa rabasáiggit:
disdat-bearjadat 11-17, gaskkavahkku 11-20, lávvordat-sotnabeaivi 10-17.
Láhttegearddis 3 gávdno boradanbáiki, gos sáhtát ligget niesttit maid leat váldán mielde. Mánáidstuollu gávdno.

Gávpi

Gávppis gávnnat mii lea lahka resepšuvnna juohkelágán gálvvuid main lea fáddá mearra ja mearrajohtolat.

Čohkkehusat

Min čohkkehusain gávdnojit dávvirat, govat, arkiváliat, filmmat, jietnabáddemat, sárgumat ja girjjálašvuohta máŋgga jahkečuđiin. Mis leat badjel 25 000 registrerejuvvon dávvirat, main boarráseamos lea 1500-logus. Jus dus lea beroštupmi gálledit min dávviriid, váldde oktavuođa cohkeovttadagain: info.sjofartsmuseet@kultur.goteborg.se.

Čájáhusat


Akvariet
Buokčal čáhcái ja fuobmá guvžžáid, korállaid ja reappáid. Dáppe sáhtát oahppat eanet min mearrabirrasa birra, oažžut diehtit manin mearraguolli drakfisken lea mirkkolaš dahje manin mearraguolli clownfisken molsu sohkabeali.

Borjjasfatnasa áigi – Rahčan gaskka borjasa ja lievlla
Ruoŧa mearrajohtolaga birra historjjálaš perspektiivvas. Dás gávnnat gelddolaš muitalusaid boares skihpahuksema birra, mii dáhpáhuvai go lievladámpat ihte ja eallinvuogit dámppa nalde.

Amerika-feber
Ruoŧa Amerika Liniensa fatnasiin mátkkoštedje sihke olggosfárrejeaddjit ja buorredilálaš mátkkošteaddjit. Čájáhusas oaččut čuovvut Amerika-dámppaid historjjá ja olbmuid birra mat mátkkoštedje daiguin.

Gávpot čáhcegáttis
Čájáhusat muitalit got olbmot, gálvvut ja idéat, hábmejedje Göteborga iehčanas rollas dalá globála gávppašansystemas.

T/S Supertuben
Interaktiiva čájáhus mánáide ja nuoraide. Oahpa bordit kontaineriid, hábme iežat čáhcerávgga dahje daga tuvrra guollebivdofatnasiin Skagul.

Fanassimulatuvra
Geahččal leahkit kapteaidna ovtta beaivái! Min fanassimulatuvrrain sáhtát geahččalit stivret fatnasa čađa čáhceoaivváža Göteborga stáffui. Ráva 13 jagi ja boarráseappot.

Knattegatt
Daja buorre beaivi čáhcerávgii min stoahkanlanjas unnit mánážiidda. Dáppe sáhtát njabbát dipmaelliin dahje suotnjat rahtasanfatnasis.

Lohkanlatnja Gripsholm
Vuoiŋŋastan latnja áigeguovdilis art deco-hámis gos leat girjjit ja áviisat dasa gii háliida lohkat oanehisbotta. Dás lea maid čáppa várdobáiki dohko mii oktii lei Amerika-fatnasiid stáffu.

Čájáhusat leat ruoŧagillii ja muhtin muddui eŋgelasgillii.

Mearrajohtolatmuseas Akvariet lávejit leat maid gaskkaboddosaš čájáhusat.

Oktavuohta


Sjöfartsmuseet Akvariet
Karl Johansgatan 1-3
414 59 Göteborg
Telefovdna +46 31 3683550
Mail info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se
www.sjofartsmuseum.goteborg.se 
Facebook: Sjöfartsmuseet Akvariet – Göteborg
Instagram: sjofartsmuseetakvariet
#sjöfartsmuseetakvariet

 

 

Utställningar

Närbild på övre delen av ett ansikte. Personen tittar rakt in i kameran och har ett cyklop på huvudet och håret är rufsigt och fuktigt..

Haenyeo - Havets kvinnor

På ön Jeju utanför Sydkorea lever dykarkvinnorna haenyeo. Utställningen med starka porträtt och unika föremål öppnar den 3 mars.

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet

I alla tider har människor korsat hav för att söka sig ett bättre liv – undan fattigdom, krig och förföljelse. Havet är en evighet av både hopp och hot.

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få reda på om sjöborrar har ögon eller varför clownfisken byter kön.  

Entré

 • En dagsbiljett kostar 60 kr och gäller för ett besök på Sjöfartsmuseet Akvariet.
 • En årsbiljett kostar 100 kr och gäller för ett obegränsat antal besök under det kalenderår som köpet görs.
 • Årsbiljetten gäller även på Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet.
 • Fri entré gäller för alla under 25 år, samt för personer från 65 år folkbokförda i Göteborg.
  Läs mer om hur du hämtar ut ditt seniorkort under besök oss.

Öppettider

 • Tisdag–söndag: 10–17
 • Onsdagar: 10–20
 • Museet är stängt:
  Alla måndagar samt
  långfredagen, annandag påsk, 1 maj, 6 juni, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Kontakt