Hoppa till huvudinnehåll

Skola och lärande

Sjöfartsmuseet Akvariet vill vara en självklar och viktig resurs för skolans verksamhet. Vi erbjuder skollektioner och skapande verksamhet i spännande miljöer tillsammans med marinbiologer och pedagoger.

En person håller i en sjöborre som barnen får känna på

museilektioner


Lektionerna på Sjöfartsmuseet Akvariet bokas via museernas gemensamma bokningssida museilektioner.se.
Förberedelser inför ombyggnad - färre lektioner i Akvariet hösten 2017. Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade i juni 2017 att Sjöfartsmuseet Akvariet ska genomgå en om- och tillbyggnad inför Göteborgs stads 400-årsjubileum 2021. För Akvariet innebär detta mycket planeringsarbete och förberedande arbete under hösten 2017. För att få tid till detta har antalet lektioner som erbjuds i Akvariet minskats under höstterminen jämfört med tidigare år.


Våra lektioner utgår från något av följande teman.

Om livet under, vid och ovan vattenytan 

I Akvariet finns både Västerhavets vanligaste invånare och det tropiska korallrevets färgsprakande djur. Vi erbjuder lektioner där vi fördjupar oss i frågor som rör miljö, ekologi och evolution. Visste du förresten att vi alla härstammar från fiskarna? Den och andra frågor får era elever utforska tillsammans med våra marinbiologer.

Hamnstaden Göteborg 

Med hamnstaden Göteborg i fokus gör vi historiska tillbakablickar och erbjuder lektioner om till exempel livet ombord på segelfartygen, hamnstaden under världskrigen eller emigrationen. De yngre barnen bjuder vi in till spännande visningar som t ex "Museets hemligheter". Ibland erbjuder vi också lektioner där någon teater- eller musikgrupp låter eleverna uppleva utställningarna på ett annorlunda vis. 

Stadsvandringar

Vi genomför även lektioner som stadsvandringar utanför museet. Vi guidar er klass i Klippan, Gathenhielmska reservatet, Fiskhamnen eller ombord på en båt då vi tillsammans upptäcker Göteborgs hamn från vattnet. 

En person står vid ett hus, vänd mot kameran och tycks berätta något, i förgrunden syns ryggar på personer som lyssnar.

Kontakt (lektionsrelaterade frågor)
Tel: 031- 368 35 55
Telefontider måndagar kl 9.00–11.00 och onsdagar kl 13.00–15.00
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Vår viktigaste målgrupp
Våra pedagoger anpassar sig efter elevernas kunskaps- och inlärningsnivå och svarar gärna på deras frågor. Vi är vana vid skolklasser och bra på museipedagogik, men vi vill bli ännu bättre. Därför låter vi lärarna som besöker oss utvärdera våra visningar. Vi är nyfikna på hur du som lärare bedömer kunskapsinnehåll, åldersanpassning och framförande. LGR11 »

Målsättning
Vi vill vara en självklar och viktig resurs för skolans verksamhet. Med Sjöfartsmuseet Akvariets speciella kombination av kulturhistoria och naturvetenskap vill vi skapa nyfikenhet och förståelse för det maritima natur- och kulturarvet. Våra lektioner ska vara intressanta och stimulera till lärande, samt uppmuntra till kritiskt tänkande och egen reflektion.

Utställningar

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet

I den här utställningen möter du människor som har flytt över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världskriget till idag. 

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Illustration av en vit fartygssida med gula skortstenar. I förgrunden ett barn som pekar mot fartyget och en lägre persons hand som håller i en väska med olika märken.

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Bra att veta