Akvariet

Bli havsforskare
i nya Ocean Lab

Ocean Lab är en pedagogisk resurs för alla som vill lära sig mer om havet. Här kan skolklasser och besökare bli havsforskare för en dag och komma i närkontakt med livet under ytan.

Ocean Lab är en ny pedagogisk resurs för alla som vill lära sig mer om havet. Foto Kristin Lidell.

I den underjordiska akvariehallen finns en plats där vem som helst kan utforska havet och dess livsmiljöer. Här blir besökaren inbjuden att vara delaktig i olika forskningsprojekt och Akvariets egen odling av koraller.

– Ocean Lab är en plats för ett lustfyllt lärande där besökare kan undersöka olika marina biotoper med mikroskop, artbestämma olika djur och fördjupa sig i havets myllrande mångfald av liv och växtlighet, berättar Jens Ulvås, marinbiolog på Sjöfartsmuseet Akvariet.

Ett världshav utan gränser

Verksamheten i det nya Akvariet ska göra havet tillgängligt genom att visa ett världshav utan gränser där man kan utforska dess organismer och ekosystem. Med akvarierna som utgångspunkt visas livsmiljöer från olika delar av världshavet – från kalla djuphavsakvarium till varma, tropiska vatten med närmare 30 grader.

Vi vill öka havsmedvetenheten och genom Ocean Lab har vi äntligen en plats för att förmedla kunskap om livet i havet med publika forskningsstationer och experimentakvarier.

Jens Ulvås, Marinbiolog på Sjöfartsmuseet Akvariet

– Vi vill öka havsmedvetenheten och genom Ocean Lab har vi äntligen en plats för att förmedla kunskap om livet i havet med publika forskningsstationer och experimentakvarier, berättar Jens.

Ocean Lab kommer ha stationer och bänkar med inbyggda akvarier, plats för filmvisningar och fungera som ett marinpedagogiskt klassrum där alla är välkomna. Bakom kulisserna finns också ett nytt molekylärlaboratorium där stora delar av Akvariets egen forskning pågår med bland annat korallodlingar.

– Den gemensamma nämnaren för hela vår verksamhet är att den handlar om havet. Det låter kanske självklart, men handlar om att förstå hur havet påverkar oss och hur vi påverkar havet i ett slags växelspel. Men medan havet hade klarat sig utmärkt utan människan, så kan inte vi leva utan havet, säger Jens.

Korallreven är havets regnskogar och är nödvändiga för den biologiska mångfalden. Foto Kristin Lidell.

Ocean lab en unik resurs i mötet med besökare

Akvariets egen forskning handlar om framför allt om koraller. De senaste åren har en genbank skapats för att bevara vissa koralltyper. En genbank har som huvudsyfte att bevara hotade djur och växter och det mest kända exemplet är Global Seed Vault på Svalbard där nästan alla jordens fröer bevaras för framtiden. Tillståndet för många av havets korallrev är kritiskt.

– Korallreven är havets regnskog och helt nödvändiga för att bevara den biologiska mångfalden. I våra akvarier vill vi visa hur fantastiska havets biotoper är i sin artrikedom utan mänsklig påverkan. I Ocean Lab hoppas vi kunna förmedla att det är viktigt att förstå hur vi påverkar havet och i förlängningen hela klimatet och våra egna livsmiljöer, säger David Sällström, marinbiolog på Sjöfartsmuseet Akvariet.

Ocean Lab kommer bli en spännande arena för att förmedla forskning – men också en unik resurs i mötet med skolelever och besökare.

Ocean Lab har skapats i samverkan med Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet och Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum samt med stöd av Hasselbladsstiftelsen.