Akvariet

Väkommen till en undervattensvärld! I den nya akvariehallen som öppnar hösten 2022 planeras ca 15 akvarier. Ett fåtal akvarier gjuts på plats, bland annat det största akvariet som är ett 400 000 liter stort akvarium som ska visa ett levande korallrev.

Det nya akvariet

En underjordisk vattenvärld

I den nya Akvariehallen sätts världshavet i centrum, och dess organismer och miljöer visas upp och utforskas på olika sätt. Livsmiljöer från olika delar av världshavet visas upp genom olika biotopakvarier. Dessa utgör grunden för utställningen, och från akvarierna är det möjligt att ta upp olika ämnen från olika perspektiv och genom olika sätt, bland annat interaktiva stationer. I akvariehallen planeras ca 15 akvarier. Ett fåtal akvarier gjuts på plats, bland annat det största akvariet som är ett 400 000 liter stort akvarium som ska visa ett levande korallrev.

Ocean Lab

I delen av projektet som kallas för Ocean Lab sätts marinpedagogik i fokus och ger skolklasser samt övriga besökare möjlighet att utforska havet och dess livsmiljöer på ett mer handfast sätt genom lab-bänkar, experimentakvarier och klapptank. Ocean Lab ger även bra förutsättningar för att presentera Akvariets egen forskning, bland annat odling av koraller, samt skapar en möjlighet att inkludera besökarna i olika forskningsprojekt.

MUSEET ÄR STÄNGT. ÖPPNAR 2022

Museet byggs om

Sjöfartsmuseet Akvariet är mitt i en omfattande om- och tillbyggnad med planen att öppna i slutet av 2022. Nytt akvarium, nya utställningar och en helt ny entré.

Läs mer
Det finns inga kommande aktiviteter