Akvariet

Välkommen till en undervattenvärld med världshavet i centrum.

En fascinerande undervattenvärld

I Akvariehallen under jord får du utforska ett världshav utan gränser, från kalla mörka havsdjup till varma och soliga korallhav. I utställningen Vattenplaneten skildrar vi havets viktiga betydelse som ekosystem men också relationen mellan havet och människan. Havet täcker större delen av vår planet och är en förutsättning för allt liv, både under och ovan vattenytan.

Levande miljöer växer fram

I vårt största akvarium, som rymmer 400 000 liter, kommer ett hundratal utrotningshotade tropiska koraller placeras ut, som också är en del av ett unikt bevarandeprojekt. Här har nämligen marinbiologer vid Sjöfartsmuseet Akvariet skapat en levande genbank för tropiska koraller i syfte att bevara dem för framtiden. Här kommer publiken att kunna följa resan hur ett korallrev sakta växer fram över tid.

I Akvariet hittar du idag flera hundra arter av vattenlevande djur och växter. Fler djur flyttar in i takt med att miljöerna i våra akvarier mognar. I vår kommer till exempel ett par efterlängtade hajar att flytta in i vårt stora korallakvarium.

Följ forskningen i Akvariet

I Ocean Lab sätts marinpedagogik i fokus och ger skolklasser samt övriga besökare möjlighet att utforska havet och dess livsmiljöer på ett mer handfast sätt genom lab-bänkar och tillfälliga akvariemiljöer. Ocean Lab ger även bra förutsättningar för att presentera Akvariets egen forskning, bland annat odling av koraller, samt skapar en möjlighet att inkludera besökarna i olika forskningsprojekt.

Vi vet mer om ytan på Mars än vi vet om djuphavet. 

Artikel

Bli havsforskare i nya Ocean Lab

Ocean Lab är en pedagogisk resurs för alla som vill lära sig mer om havet. Här kan skolklasser och besökare bli havsforskare för en dag och komma i närkontakt med livet under ytan.

Läs mer om Ocean Lab

Artikel

Upptäck ett levande korallrev

I akvariet Korallhavet kan besökarna ta del av ett hundratal utrotningshotade stenkoraller och följa hur ett korallrev växer fram över tid. Detta är ett av Europas största akvarium för levande koraller – och en levande genbank.

Läs mer om Korallhavet

utställningen vattenplaneten

Utforska världshavet

Visste du att vartannat andetag vi tar kommer från havet? I utställningen Vattenplaneten får du utforska det mäktiga världshavet som täcker större delen av vår planet – och är en förutsättning allt liv.

Läs mer om Vattenplaneten

Samarbeta och donera

Hjälp oss att göra skillnad

Vi söker samarbetspartners som på olika sätt vill hjälpa oss att fortsätta bidra till ett levande havs- och sjöfartsliv för staden och planeten. Tillsammans kan vi skapa ett nytt lärande om samspelet mellan människan och naturen.

Läs mer

Digiseum

Akvariet och djuren

Under åren har det bott många olika djur i Akvariet. Stora strömmar av människor har kommit till Sjöfartsmuseet för att se spännande djur. Här får du veta mer om ett par fascinerande frontfigurer.

Läs mer