Akvariet

Välkommen till en undervattenvärld med världshavet i centrum. I vår nya akvariehall under jord visar vi bland annat ett av Europas största rev av levande koraller.

Det nya akvariet

En fascinerande undervattenvärld

I Akvariehallen under jord får du utforska ett världshav utan gränser, från kalla mörka havsdjup till varma och soliga korallhav. I utställningen Vattenplaneten skildrar vi havets viktiga betydelse som ekosystem men också relationen mellan havet och människan. Havet täcker större delen av vår planet och är en förutsättning för allt liv, både under och ovan vattenytan. Bättre förståelse och kunskap om havet ger oss människor en möjlighet att bidra till en framtid för havet och en planet i balans.

I vårt största akvarium, som rymmer 400 000 liter, visas ett levande korallrev och ett femtiotal utrotningshotade tropiska koraller. Detta är inte bara ett av Europas största levande korallrev, utan även en del av ett unikt bevarandeprojekt. Här har nämligen marinbiologer vid Sjöfartsmuseet Akvariet skapat en levande genbank för tropiska koraller i syfte att bevara dem för framtiden.

Ocean Lab

I Ocean Lab sätts marinpedagogik i fokus och ger skolklasser samt övriga besökare möjlighet att utforska havet och dess livsmiljöer på ett mer handfast sätt genom lab-bänkar och tillfälliga akvariemiljöer. Ocean Lab ger även bra förutsättningar för att presentera Akvariets egen forskning, bland annat odling av koraller, samt skapar en möjlighet att inkludera besökarna i olika forskningsprojekt.

Samarbeta och donera

Hjälp oss att göra skillnad

Vi söker samarbetspartners som på olika sätt vill hjälpa oss att fortsätta bidra till ett levande havs- och sjöfartsliv för staden och planeten. Tillsammans kan vi skapa ett nytt lärande om samspelet mellan människan och naturen.

Läs mer

Digiseum

Akvariet och djuren

Under åren har det bott många olika djur i Akvariet. Stora strömmar av människor har kommit till Sjöfartsmuseet för att se spännande djur. Här får du veta mer om ett par fascinerande frontfigurer.

Läs mer