Ett unikt möte mellan natur och kultur

Om museet

Utforska livet under, vid och ovan vattenytan.

Utifrån kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggör vi havets kulturmiljöer och dess biologiska livsformer.

År 1913 beslutade Nautiska föreningen att grunda ett Sjöfartsmuseum i Göteborg. Det skulle dock dröja ända fram till den 14 juli 1933 innan den nya museibyggnaden invigdes i Gamla Varvsparken.

Bakom museets tillkomst stod ett stort intresse från de stora näringarna i Göteborgsregionen. År 1918 donerade skeppsredare Dan Broström en miljon kronor till uppförandet av en permanent museibyggnad. Arkitekten som fick uppdraget att arbeta fram de slutgiltiga ritningarna för byggnaden var Karl M Bengtsson. Läs gärna mer om museets historia här.

Museet har sedan det stod färdigt 1933 haft kontinuerlig verksamhet som museum och akvarium.

Utställningar och aktiviteter

Våra utställningar utforskar relationen mellan havet och människan över tid. Vi har också en mängd olika aktiviteter utöver utställningarna, till exempel föredrag, barnaktiviter, stadsvandringar och båtturer. Här finns något för alla åldrar och det mesta ingår i årsbiljetten till museet. Se aktuella utställningar och vårt kalendarium.

Samlingar och arkiv

Museets samling är en dynamisk och växande resurs. Tyngdpunkten ligger på sjöfartens historia, med ett stort antal fartygsmodeller och ritningar. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga upp fler föremål i vår publika databas. Läs mer om våra samlingar här.

Nedläggning av grundstenen till museet, 1931.

Organisation

Göteborgs Stads kulturförvaltning utgörs av tre olika avdelningar. I avdelningen ”Museer och konsthall” finns Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall. Sjöfartsmuseet Akvariet är uppdelat i tre enheter; Publika möten, Samlingar och Utställningar & Akvariet.

Vänförening

Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum
Medlemskap ger dig: Fritt inträde till Sjöfartsmuseet Akvariet, Årsboken Unda Maris, träffar med föredrag och medlemsresor.

Årsavgift
Ordinarie medlem: 150 kr, familjemedlem: 50 kr
Plusgirokonto: 40195-0
Betalningsmottagare: Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum
Inbetalningskort finns i Sjöfartsmuseets butik.

Utställningsförslag

Har du en bra utställningsidé? Eller kanske en färdig utställning som du tror skulle passa hos oss? Vem som helst är välkommen att lämna in utställningsförslag. Här har vi samlat information om kriterier, principer och hur beslut fattas.

Läs mer

Det nya museet och Akvariet

Efter en större om- och tillbyggnad har museet fått ett nytt akvarium, nya utställningar och en helt ny entré.

Läs mer här