Ett unikt möte mellan natur och kultur

Om museet

Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar livet under, vid och ovan vattenytan. Utifrån kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggör vi havets kulturmiljöer och dess biologiska livsformer. För närvarande är museet stängt för om- och tillbyggnad och öppnar hösten 2022.

År 1913 beslutade Nautiska föreningen att grunda ett Sjöfartsmuseum i Göteborg. Det skulle dock dröja ända fram till den 14 juli 1933 innan den nya museibyggnaden invigdes i Gamla Varvsparken.

Bakom museets tillkomst stod ett stort intresse från de stora näringarna i Göteborgsregionen. År 1918 donerade skeppsredare Dan Broström en miljon kronor till uppförandet av en permanent museibyggnad. Arkitekten som fick uppdraget att arbeta fram de slutgiltiga ritningarna för byggnaden var Karl M Bengtsson. Läs gärna mer om museets historia här.

Museet har sedan det stod färdigt 1933 haft kontinuerlig verksamhet som museum och akvarium.

Utställningar och aktiviteter

Våra utställningar utforskar relationen mellan havet och människan över tid. Vi har också en mängd olika aktiviteter utöver utställningarna, till exempel föredrag, barnaktiviter, stadsvandringar och båtturer. Här finns något för alla åldrar och det mesta ingår i årsbiljetten till museet. Se aktuella utställningar och vårt kalendarium.

Samlingar och arkiv

Museets samling är en dynamisk och växande resurs. Tyngdpunkten ligger på sjöfartens historia, med ett stort antal fartygsmodeller och ritningar. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga upp fler föremål i vår publika databas. Läs mer om våra samlingar här.

Nedläggning av grundstenen till museet, 1931.

Organisation

Göteborgs Stads kulturförvaltning utgörs av tre olika avdelningar. I avdelningen ”Museer och konsthall” finns Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall. Sjöfartsmuseet Akvariet har tre enheter – akvariet, samlingar/fastighet och publik verksamhet – med tillsammans cirka 27 årsanställda.

Vänförening

Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum
Medlemskap ger dig: Fritt inträde till Sjöfartmuseet Akvariet, Årsboken Unda Maris, träffar med föredrag och medlemsresor.

Årsavgift
Ordinarie medlem: 150 kr, familjemedlem: 50 kr
Plusgirokonto: 40195-0
Betalningsmottagare: Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum
Inbetalningskort finns i Sjöfartsmuseets butik.