Samlingar

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag.

Tips!

Utforska livet vid havet

Läs utvalda berättelser från våra samlingar om föremål, livsöden och livet vid havet.

Läs mer

Spana in spännande föremål

Föremål i fokus

Ta del av spännande föremål och dess historia.

Läs mer

Digitala samlingar

Sök i samlingarna

Upptäck våra digitala samlingar där du kan botanisera bland föremål, fotografier, filmer och arkivalier.

Sök i samlingarna

Begränsad tillgång

Museets samlingar genomgår en omfattande översyn och inventering. Vi måste därför tyvärr tillfälligt stänga ner delar av vår verksamhet. Det innebär att vi har en begränsad förmåga att svara på externa frågor eller tillhandahålla material under de kommande åren. Bildbeställningar tas emot i mindre omfattning och service kan ges om en bild är digitaliserad eller lätt kan skannas. Vi kommer inte heller kunna ta emot besök i våra magasin eller bevilja nya utlån. Tack för visad förståelse!

Kontakta oss på: info.sjofartsmuseetakvariet@kultur.goteborg.se

Förvärvsstopp

Sjöfartsmuseet Akvariet har infört ett förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen.

Läs vår förvärvspolicy här (pdf)

Bibliotek

Öppet för bokning

I vårt specialbibliotek hittar du framför allt litteratur om sjöfart, i synnerhet sjöfartsstaden Göteborg men även ämnesområden som fiske, sjöfartshistoria, kulturhistoria, handel, skeppsbyggnad och Ostindiska kompaniet.

Biblioteket går att besöka fredagar 10–16 men tänk på att det ibland kan ta tid att ta fram material, så bokning måste ske en vecka innan önskat besök.

Kontakt och tidsbokning

ARKIV

Organisationer

Arkiv från svenska rederier bland annat inom Broströmskoncernen, t ex Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd, samt föreningsarkiv. 

Läs mer om organisationer i arkivet

Arkiv

Nationell arkivdatabas

I museets arkiv finns spännande handlingar från personer, företag och föreningar. Delar av arkivet finns sökbart via Nationell Arkivdatabas.

Sök i arkivet