Samlingar

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag.

Sök i samlingarna

Digitala samlingar

Upptäck våra digitala samlingar där du kan botanisera bland föremål, fotografier, filmer och arkivalier.


Sök i samlingarna

Berättelser från samlingarna

Berättelser från samlingarna

I Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar döljer det sig berättelser bakom varje föremål. Låt oss ta ett djupdyk i några av dem.

Digiseum

Berättelser ur samlingarna

Läs spännande berättelser från våra samlingar om föremål, livsöden och livet vid havet.

Ta mig till Digiseum

Arkiv

Nationell arkivdatabas

I museets arkiv finns spännande handlingar från personer, företag och föreningar. Delar av arkivet finns sökbart via Nationell Arkivdatabas.

Sök i arkivet

Begränsad tillgång

Museets samlingar genomgår en omfattande översyn och inventering. Vi måste därför tyvärr stänga ner delar av vår verksamhet. Det innebär att vi har begränsad förmåga att svara på externa frågor, hantera bildbeställningar och tillhandahålla material under de kommande åren. Bildbeställningar tas emot i mindre omfattning och service kan ges om en bild är digitaliserad eller lätt kan scannas.

Vi kommer inte heller kunna ta emot besök i våra magasin, bibliotek eller bevilja nya utlån. Tack för visad förståelse!

Kontakta oss på: info.sjofartsmuseetakvariet@kultur.goteborg.se

Förvärvsstopp

Sjöfartsmuseet Akvariet har infört ett förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen.

Läs vår förvärvspolicy här

Upptäck föremål

Föremålssamling

Fartyg

Fartygsutrustning, fartygsporträtt, fartygsmodeller och varvssamling från handelssjöfart finns i museets samlingar. 

Läs mer om fartygssamlingen

ARKIV

Organisationer

Arkiv från svenska rederier bland annat inom Broströmskoncernen, t ex Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd, samt föreningsarkiv. 

Läs mer om organisationer i arkivet

Föremålssamling

Personliga föremål

Personliga föremål som sjömansminnen, tatueringar, kläder, medaljer och sjömansarbeten.

Läs mer om personliga föremål i samlingen

Föremålssamling

Arkeologiska föremål

I samlingarna finns föremål från marinarkeologiska utgrävningar vid vraken av Stora Sophia och Götheborg.

Läs mer om arkeologiska föremål i samlingen

Föremålssamling

Rederier

Museets föremål kommer främst från Broströmskoncernens rederier: Reklam, fartygsdetaljer och -inredning, porslin och fartygsmodeller.

Läs mer om rederier i samlingen

ARKIV

Sjökort

I Sjöfartsmuseet Akvariets arkiv finns ca 4 000 sjökort från hela världen. Det äldsta är från 1400-talet.

Läs mer om sjökort i museets arkiv

ARKIV

Ritningar

Sjöfartsmuseet Akvariet har en unik samling om ca 600 000 fartygsritningar, varav en stor del från de stora varven i Göteborg: Eriksberg, Götaverken och Lindholmen.

Läs mer om ritningar i arkivet