Samlingar

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag. Samlingarna grundlades under 1870-talet, då Nautiska föreningen i Göteborg började samla in framförallt äldre sjöfartslitteratur, men också föremål, ritningar och andra dokument.

Ett häfte tatueringsförlagor som har tillhört Karl

Ett häfte tatueringsförlagor som har tillhört Karl ”Tatuerar-Kalle” Gustafsson.

Sök i samlingarna

Digitala samlingar

Upptäck våra digitala samlingar där du kan botanisera bland föremål, fotografier, filmer och arkivalier.

Sök i samlingarna

Digiseum

Berättelser ur samlingarna

Läs spännande berättelser från våra samlingar om föremål, livsöden och livet vid havet.

Ta mig till Digiseum

Arkiv

Nationell arkivdatabas

I museets arkiv finns spännande handlingar från personer, företag och föreningar. Delar av arkivet finns sökbart via Nationell Arkivdatabas.

Sök i arkivet

Begränsad tillgång till samlingarna

Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad. Du kan läsa mer om ombyggnadsprocessen här

Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar med föremål, fotografier och arkiv ska 2024 flytta till nya magasin. Vi måste därför tyvärr stänga ner delar av vår verksamhet. Det innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att svara på externa frågor, hantera bildbeställningar och tillhandahålla material under de kommande åren. Vi beklagar självfallet, och hoppas att våra besökare kommer att uppskatta de ökade fördelar som kommer uppstå i och med att samlingarna kommer att placeras i nya magasin. Tack för visad förståelse!

Förvärvsstopp

Sjöfartsmuseet Akvariet har infört ett förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen. Flera stora projekt med omfattande föremålshantering pågår nu i samband med Sjöfartsmuseet Akvariets om- och tillbyggnad. Du kan läsa vår förvärvspolicy här

Mer om samlingarna

Föremålssamling

Fartyg

Fartygsutrustning, fartygsporträtt, fartygsmodeller och varvssamling från handelssjöfart finns i museets samlingar. 

Läs mer om fartygssamlingen

Föremålssamling

Personliga föremål

Personliga föremål som sjömansminnen, tatueringar, kläder, medaljer och sjömansarbeten.

Läs mer om personliga föremål i samlingen

Föremålssamling

Arkeologiska föremål

I samlingarna finns föremål från marinarkeologiska utgrävningar vid vraken av Stora Sophia och Götheborg.

Läs mer om arkeologiska föremål i samlingen

Föremålssamling

Rederier

Museets föremål kommer främst från Broströmskoncernens rederier: Reklam, fartygsdetaljer och -inredning, porslin och fartygsmodeller.

Läs mer om rederier i samlingen

Föremålssamling

Färjan 4

Museets största ”föremål” i samlingarna är den enda kvarvarande ångfärjan från lokaltrafiken över älven i Göteborg.

Läs mer om Färjan 4

ARKIV

Sjökort

I Sjöfartsmuseet Akvariets arkiv finns ca 4 000 sjökort från hela världen. Det äldsta är från 1400-talet.

Läs mer om sjökort i museets arkiv

ARKIV

Ritningar

Sjöfartsmuseet Akvariet har en unik samling om ca 600 000 fartygsritningar, varav en stor del från de stora varven i Göteborg: Eriksberg, Götaverken och Lindholmen.

Läs mer om ritningar i arkivet

ARKIV

Organisationer

Arkiv från svenska rederier bland annat inom Broströmskoncernen, t ex Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd, samt föreningsarkiv. 

Läs mer om organisationer i arkivet

Samlingar

Fotografier

Det finns omkring 121 000 bilder i samlingarna. Bland motiven finns porträtt av fartyg och människor, fiske, miljöer ombord på fartygen, hamnen och besättningar. 

Sök bland fotografier

Samlingar

Filmer

Det finns fler än 400 filmer finns i våra arkiv. Några av dem digitalt, men största delen finns på band i arkiven. Bland annat många journal- och reklamfilmer från 1900-talet. En stor del av samlingen kommer ursprungligen från Broströmkoncernen som bland annat drev den Svenska Amerika Linien.

Sök i filmarkivet

Böcker

Bibliotek

I vårt bibliotek finns omkring 20 000 titlar och många tidskrifter som som berör sjöfart och fiske. Biblioteket rymmer litteratur från Sverige och övriga världen. Den äldsta volymen är från 1600-talet.