ARKIV

Organisationer

Arkiv från svenska rederier bland annat inom Broströmskoncernen, till exempel Svenska Amerika Linien och Svenska Lloyd, samt föreningsarkiv.

Broströmkoncernen

Broströmkoncernen var en affärskoncern som huvudsakligen sysslade med rederiverksamhet, vilken anses ha grundats när Axel Broström 1865 köpte sitt första fartyg Mathilda. 1882 bildade han Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn och samma år medförde den växande verksamheten att familjen Broström flyttade till Göteborg. 1890 bildade Axel Ångfartygs AB Tirfing i Göteborg, vilken kom att bli moderbolag i Broströmkoncernen.

1895-98 fördubblade koncernen sitt tonnage. Vid sekelskiftet bestod flottan av 20 fartyg om 28 000 ton och företaget var landets största rederifirma. Under de kommande årtiondena växte koncernen och kom att inkludera många olika rederier och företag inom sjöfartsbranschen.

Broströms huvudkontor i Göteborg ”Broströmmia”.

Koncernen leddes av Axels son Dan Broström under början av 1900-talet. Efter hans död 1905 leddes koncernen av släktingar och trotjänare innan sonen Dan-Axel tog över 1949. Under början av 1970-talet fick koncernen problem. Trots effektivisering och omstrukturering 1976 såldes stora delar av verksamheten av under de kommande åren. Resterna av rederirörelsen ägs sedan 2012 av danska Maerskkoncernen (A.P. Møller Mærsk Group) och huvudkontoret är flyttat från Göteborg till Köpenhamn.

Bolag och rederier som tillhört och/eller helt/delvis ägts av/inom Broströmkoncernen och många av dessa finns även representerade i museets stora arkiv: August Leffler & Son, Broström Tender Service, Ferm, Göteborgs Bärgnings och Bogserings Neptun, Hallandsbolaget, Levanten, Motortank, Oceankompaniet, Rederi AB Göta Kanal, Rederi AB Timex, Röda Bolaget, SOK, Svenska Amerika Linjen, Svenska Atlantlinjen, SAML, Svenska Lloyd, Sverige Nordamerika, Svenska Orientlinjen, Tirfing

Passagerarlista från Svenska Amerika Linien för en resa med STOCKHOLM från New York till Göteborg 1916.

Badgästernas Segelförbund

Badgästernas Segelförbund (BSF), idrottsorganisation med verksamhet huvudsakligen i Göteborgs skärgård, grundades på initiativ av Knut Bothén, som 10 mars 1909 hade sammankallat ett möte för seglingsintresserade göteborgare på Grand Hotel Haglund i GKSS klubblokal. På mötet diskuterades om man skulle starta ett segelförbund för de många badgäster som varje år åkte från Göteborg ut i skärgården. En liten kommitté bildades och beslutade att sända ut ett upprop till personer som potentiellt kunde tänka sig att delta i en förening för seglingsintresserade badgäster i Göteborgs skärgård. Uppropet hörsammades av 47 personer som träffades 5 april 1909 på restaurang Phoenix. Under det här mötet bildades BSF.

Syftet med BSF var främst att bättre organisera de kappseglingar som ordnades i Göteborgs skärgård med så kallade badgästbåtar varje sommar. Man hade även från start mätningsregler och segelordning, som kommittén tagit fram i sina förberedelser. Varje badort i skärgården som anmälde minst sex båtar skulle få ha kappsegling under sommarens lopp, men endast medlemmar i BSF fick anmäla båtar till kappsegling och sedan segla dem i tävling. Sommaren 1909 genomfördes sex kappseglingar i BSFs regi, vid Björkö, Styrsö, Kullen, Hönö, Styrsö Tången och Särö.

Medlemsavgiften det första året var två kronor per person. Till detta kom en startavgift för varje kappsegling. 1909 var antalet medlemmar 157. De kommande årtiondena pendlade medlemsantalet mellan 1000 och 1500. Första ordförande blev direktör Hilding Larsson och initiativtagaren Knut Bothén var till en början ledamot och sedan förbundets ordförande 1912-1918.

Helmodell av Badgästernas utlottningsbåt 1922.

Förbundets verksamhet utvecklades under de första åren, till exempel vad gäller mätningsregler, och vid BSFs första vårsammanträde 14 maj 1909 beslutades att damer skulle tillåtas att bli medlemmar. I december 1910 beslutades att förbundet skulle lägga upp en båtbyggnadsfond och redan följande år hade BSF skaffat sin första nybyggda utlottningsbåt. Under de kommande åren ordnade förbundet många fester med ändamålet att samla in pengar för att kunna bygga en ny utlottningsbåt varje år. Till flera av dessa fester utgavs en publikation med titeln BSFs Kvällsupplaga. 

1919 startade man utgivningen av Månadsbladet, en tidning för förbundets medlemmar och 1922-23 bidrog man med material till Göteborgs Jubileumsutställnings avdelning om segelsport. BSF fortsatte att ordna kappseglingar om somrarna under hela 1920- och 1930-talen. 

BSF upplöstes 1973.

Kaphornklubben

Kaphornklubben var en internationell organisation för personer som fört befäl på segelfartyg som gått runt Kap Horn. Föreningen etablerades i maj 1937 och hade sitt huvudsäte i Saint-Malo i Frankrike. Nationella underavdelningar bildades i flera olika länder, bland annat Sverige.

Flagga med blå botten, i mitten en röd ring med vit text ”A.I.C.H. St Malo” samt huvudet av en vit fågel.Kaphornklubbens flaggaKaphornklubbens internationella verksamhet och de flesta av dess nationella underavdelningar är i dag nedlagda, så även den svenska underavdelningen.

Det officiella namnet är egentligen ”Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers”, ofta förkortat A.I.C.H. På svenska var det officiella namnet ”Internationella Brödraskapet för Kaptener på Långtraden runt Kap Horn”.

Kaphornklubbens flagga.