Museets historia

Sjöfartsmuseet Akvariet har en lång historia som sträcker sig från 1913 då Nautiska föreningen i Göteborg drev ett museum i mindre skala till dagens populära besöksmål.

Nedsättning av grundstenen till museet, 1931.

En historia i punktform

• Sjöfartsmuseet grundades av Nautiska föreningen i Göteborg och öppnade 1913. De första åren drevs museet i mindre skala och samlingarna visades bland annat på Göteborgs jubileumsutställning 1923.

• Det nuvarande museet i Gamla Varvsparken och det 62 meter över havet höga Sjömanstornet invigdes 1933 av kung Gustaf V.

• Sedan 1976 har museet dubbelt huvudmannaskap genom ett avtal mellan Göteborgs Stad och Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

• Akvariet på museet har byggts om ett flertal gånger och innehåller både tropiska och nordiska avdelningar.

• 2011 stod en ombyggnad av museets tredje våning klar – med bättre förutsättningar för museets utställningar och verksamhet.

• 2017 tog Higab över ägarskapet för museibyggnaden, medan museets stiftelse fortfarande äger samlingarna.