Det nya museet

Öppnar 10 december 2022

Foto: Kristin Lidell

Sjöfartsmuseet Akvariet skildrar vad som händer under, ovan och vid havsytan. Om sjöfartens framväxt, hamnstadens utveckling men också en djupdykning i det gränslösa havet. Det nya museet kommer att erbjuda upplevelser över generationsgränserna och vara en plats för mötet mellan drama­tisk mytologi och aktuell forskning.

Entréhall

När museet öppnar igen kommer den nya större entrén vända sig mot folklivet på Karl Johansgatan. Öppningen av bottenvåningens valv ljusar upp museets fasad och entré.

Park och kafé

Med en entré vänd direkt mot Karl Johansgatan blir parken en naturlig plats för att umgås och njuta i det gröna. Nytt kafé med uteservering och ekologisk profil förgyller besöket.

Akvariet

En undervattenvärld med världshavet i centrum. I akvariehallen under jord visar vi bland annat ett av Europas största rev av levande koraller.

Läs mer

Utställningar

Här får du ta del av berättelser om Göteborgs sjöfart, staden och människorna – i relation till havet, handeln och omvärlden. Den nya utställningen för barn och deras vuxna vill väcka kärleken till havet.

Läs mer

Samlingarna

Du kommer få se mer av våra stora samlingar när museet öppnar igen. De förbättringar som planeras i byggnaden innebär också att föremålen kommer att kunna hanteras på ett säkrare och bättre sätt.

Läs mer

Ombyggnaden

Nu är Higabs arbete med ombyggnationen avslutat och nycklarna till museet överlämnade. Läs mer om ombyggnaden, från första spadtaget till överlämning.

Läs mer