Föredrag

Vi erbjuder engagerande föredrag med ett hav av spännande bilder. 

Boka idag!

Vi erbjuder engagerande föredrag mellan 60 och 75 min långa och som kostar 1 420 kr dagtid och 2 130 kr kvällstid och helg.

Kontakta oss för bokning:

bokningar.sjofartsmuseum

@kultur.goteborg.se

Berättelser om Sjöfartsstaden Göteborg

Göteborg i segelfartygens tid

I 250 år dominerade segelfartygen i Göteborgs hamn. Vi berättar om varför Göteborg ligger just här, om svenska kolonier, sjökrig och kaperier, ostindiefärder, den gamla sjöfartsstaden Majorna och om svenska tatuerade sjömän på världens alla hav… Samt en sjökapten av Guds nåde!

Göteborg i krig

Berättelsen om hur Göteborg, som landets viktigaste hamnstad, påverkades under världskrigen. Det handlar om dramatiska händelser till sjöss, men också om arbetslöshet, matbrist och ransonering. Hundratals fartyg förliste, tusentals svenska sjömän omkom och Sveriges försörjning blev beroende av lejdbåtarna. Och krigets allvar blev synligt på nära håll då tyska och allierade krigsfångar utväxlades i Göteborgs hamn.

Nya Varvet

Nya Varvet är en lummig idyll som sett både militärer, sjöflygplan och fängelsefångar! Vi berättar om bönder och båtsmän, amiraler och kanoner men också om värdshus och vackra parker, där officerarfamiljer strosade och barnen åkte slänggunga. Här finns små lantliga trästugor och stora, pampiga stenhus, en ovanlig kyrkogård och mycket annat. Men på det här varvet har fler fartyg brunnit än byggts…

Pest eller kolera

Historien om Känsö i Göteborgs södra skärgård som fungerade som västkustens karantänsstation under 1700- och 1800-talen och in på 1900-talet. En speciell plats med unika byggnader som sett många fartyg ligga ankrade i epidemitider och där besökande fick samtala med sina bekanta genom svavelrök i ”parloiren”!

Krogar och busliv i det gamla Majorna

I det gamla Majorna, innan stadsdelen anslöts till Göteborg, låg krogarna tätt och poliserna var få. Särskilt Allmänna vägen med alla sina sjömanskrogar var en farlig trakt. Vi berättar om alkoholbruket i dåtidens Majorna, om bryggerier som Kronan samt förstås Carnegies anläggning vid Klippan, där den berömda portern bryggdes.

Stad Längs Vattnet

Berättelsen om 1900-talets hamnstad Göteborg i föredragsform. Människor, varor och idéer rör sig över haven, och kontakten med omvärlden har format Göteborg och hamnens historia. Vi berättar om hamn och varv, men också om krig, musik och färjor.

Akvariets historia

Krokodiler, jättesalamandrar och apor – berättelsen om Akvariet är en berättelse om djur. Vi berättar om Akvariets ursprung, om särskilt spännande och märkliga händelser samt förstås om Smilet – den gamla alligatorn som låg på sin plats i decennier… 

Berättelser om människor

Amerikaväskan

Det handlar om den stora utvandringens tid och vi berättar om några olika emigranters öden. Vilka var de? Varför reste de ut? Hur var det på resan? Vad hände där i Amerika? Kom de hem igen till Sverige? Vi har valt ut några bra levnadshistorier som visar olika typer av utvandrare och på olika sätt att ta sig an livet i det nya landet.

Hamnarnas musik

Kända musikstilar som tango, jazz och pop, men också andra, mindre och mer okända musikstilar har uppstått i mötet mellan människor i hamnstäder och spridits över haven av sjömännen. Vi berättar om handelsvägar, musik och människor och något om musikstaden Göteborg. Vi spelar förstås också smakprov på olika stilar. Hur låter förresten egentligen en äkta sjömansvisa? (OBS! 75 min)

Mannen som pryglade Evert Taube

Som ung sjöman 1908 fick Evert Taube en tuff resa. Kaptenen Oscar Huldtgren lade inte fingrarna emellan med nybörjare. Sjöfartsmuseet har en fin samling med spännande bilder och berättelser från denne färgstarke och hårdhänte kapten. Vi berättar om hans spännande liv, men vi sätter också in honom, hans tid och farvatten i större sammanhang. Skepparhistorier utlovas! Om man vill kan man förbereda sig med några Taubelåtar: ”Fritiof Andersson”, ”Balladen om Gustav Blom från Borås” och ”Möte i monsunen” passar särskilt bra.

Lasse Dahlquist

Det har sagts att ingen svensk som har sjungit allsång kan ha missat att sjunga en sång av Lasse Dahlquist. Han blev Göteborgs mest välkände artist under 1900-talet och förkroppsligade och satte ton till hamnstaden och skärgården som ingen annan under sin långa karriär. Men han var mer än bara Brännö Brygga: han var också sjöman, familjefar och luciageneral… Vi visar intressanta bilder och ger smakprov på några av hans många låtar. (OBS! 75 min)

Evert Taube – från början

När Evert Taube slog igenom med sina visor vintern 1919 var han inte den ende som sjöng sjömansvisor. Men han gjorde det bättre än någon annan! När han sjöng var det på riktigt och det var viktigt att sångerna skulle kännas äkta. Vi berättar om hans sjömanssånger, om hans uppväxt på Vinga, ungdom i Göteborg och erfarenheter till sjöss. (OBS! 75 min)

Kvinnor till sjöss

Om kvinnors erfarenheter till sjöss och på land – som sjömän, sjömanshustrur, kokerskor, redare och pirater. En alldeles för osynlig historia.

Fler kvinnor till sjöss

I Sjöfartsmuseets samlingar finns bilder, berättelser och filmer från fler kvinnor till sjöss! Vi presenterar spännande livsöden – från hittills okända personer på svenska fartyg.

Sjömanstatueringar

Sjömanstatueringar började dyka upp på 1700-talet och trots myndigheters motarbetande och religionens fördömande har tatuerandet fortsatt. I vår tid är det populärare än någonsin. Vi berättar om tatueringarnas ursprung och betydelse, de skumma hamnkvarteren i Nyhavn samt om Tatuerare-Calle i Göteborg.

Bokning

Kontakta oss för bokning:
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se