Föredrag

Vill ni att vi kommer till er med ett föredrag?
Vi erbjuder intressanta föredrag, populärt hållna med många roliga bilder.

Hamnarnas musik

Kända musikstilar som tango, jazz och pop, men också andra, mindre och mer okända musikstilar har uppstått i mötet mellan människor i hamnstäder och spridits över haven av sjömännen. Vi berättar om handelsvägar, musik och människor och något om musikstaden Göteborg. Vi spelar förstås också smakprov på olika stilar. Hur låter förresten egentligen en äkta sjömansvisa?

Svenska Amerikalinien

Sveriges mest berömda fartygslinje började som en emigrantlinje för tiotusentals svenska emigranter men blev en kryssningslinje, mestadels för förmögna amerikanska pensionärer. Fartygen var välkända siluetter i Göteborg och blev berömda för sin praktfulla inredning och förstklassiga service. Vi berättar med bilder som inte publicerats tidigare om båtarna och människorna ombord – både passagerare och personal.

Lasse Dahlquist

Det har sagts att ingen svensk som någonsin har sjungit allsång kan ha missat att sjunga en sång av Lasse Dahlquist. Han blev kanske 1900-talets mest välkände svenske artist, åtminstone i Göteborg. Han förkroppsligade och satte ton till hamnstaden och skärgården som ingen annan under sin långa artistkarriär. Men det finns mycket mer att berätta om honom än bara Brännö Brygga: han sjöng in över 700 sånger, men han var också sjöman, familjefar och luciageneral. Vi illustrerar med intressanta bilder och ger smakprov på några av hans många låtar.

Göteborg i segelfartygens tid

I 250 år dominerade segelfartygen i Göteborgs hamn. Vi berättar om varför Göteborg ligger just här, om svenska kolonier, sjökrig och kaperier, ostindiefärder, den gamla sjöfartsstaden Majorna och om svenska tatuerade sjömän på världens alla hav. Samt en sjökapten av Guds nåde!

Stad längs vattnet

Berättelsen om hamnstaden Göteborg i föredragsform. Människor, varor och idéer rör sig över haven, och kontakten med omvärlden har format Göteborg och hamnens historia. Vi berättar om hamn och varv, men också om krig, musik och färjor.

Mannen som pryglade Evert Taube

Som ung sjöman 1908 fick Evert Taube en tuff resa. Kaptenen, Oscar Huldtgren, lade inte fingrarna emellan med nybörjare. Huldtgren fick en framgångsrik karriär i rederiet Transatlantic och Sjöfartsmuseet har en fin samling med spännande bilder och berättelser från honom. Vi berättar om hans färgstarka liv, så som han själv har berättat om det, men vi sätter också in honom, hans tid och farvatten i större sammanhang. Skepparhistorier utlovas! Inför detta föredrag är bra att förbereda sig med några Taubelåtar: ”Mary Strand”, ”Fritiof Andersson”, ”Balladen om Gustav Blom från Borås” och ”Möte i monsunen” passar särskilt bra.

Göteborg i krig

Berättelsen om hur Göteborg, som landets viktigaste hamnstad, påverkades under världskrigen. Det handlar om dramatiska händelser till sjöss, men också om arbetslöshet, matbrist och ransonering. Om familjer som drabbades då hundratals fartyg förliste och tusentals svenska sjömän omkom. Om hur Sveriges försörjning blev beroende av lejdbåtarnas införsel av varor via Göteborg. Och om hur krigets allvar blev synligt på nära håll då tyska och allierade krigsfångar utväxlades i Göteborgs hamn.

Amerikaväskan

Det handlar om den stora utvandringens tid och vi berättar om några olika emigranters öden. Vilka var de? Varför reste de ut? Vad hände där i Amerika? Kom de hem igen till Sverige? Vi har valt ut några bra levnadshistorier som visar olika typer av utvandrare och på olika sätt att ta sig an livet i det nya landet. Har ni egna minnen av emigration eller längre utlandsvistelser, eller har ni släkt i USA?

Berömda skeppsbrott

På havets botten ligger miljoner skeppsvrak, men bara ett fåtal är väl kända av allmänheten idag. Hör historierna om skeppsbrott som en gång var berömda, men som idag är ganska okända. Vi tar exempel från såväl Sveriges västkust som från de stora haven. Det blir dramatiska historier med oväntade följder.

Kvinnor till sjöss

Om kvinnors erfarenheter till sjöss och på land – som sjömän, sjömanshustrur, kokerskor, redare och pirater. En alldeles för osynlig historia.

Krogar och busliv i det gamla Majorna

I det gamla Majorna låg krogarna tätt. Hit hör historierna om kaparen Lasse i Gatan, Allmänna vägen med sina minnen av sjömän och busliv samt Söderlingska trädgården, där de rika och berömda en gång brukade gå på bjudning.

Ostindiefärderna

Svenska Ostindiska Compagniet, som skötte den svenska handeln med Kina 1731-1813, har kallats Sveriges mest framgångsrika företag någonsin. Sammanlagt gjordes 132 expeditioner till Kina. Men hur gick det till att segla till Kina på 1700-talet? Vi berättar om fartygen, sjömännen och superkargörerna, men också om laster, strapatser och stormar samt förstås om ostindiefararen Götheborgs förlisning 1745.

Pirater

Idag är pirater otroligt populära och de förekommer rikligt i böcker, filmer och spel. Men fanns verkligen de berömda piraterna som Kapten Svartskägg eller Bloody Mary på riktigt? Har Sverige haft egna pirater? Hotet från dagens pirater är kanske större än någonsin. Hur fungerar piratverksamhet idag jämfört med förr? Varför blir man pirat idag? Dessutom utlovar vi senaste piratnytt från de sju haven.

Akvariets historia

Alligatorer, jättesalamandrar och apor – berättelsen om Akvariet är en berättelse om djur. Vi berättar om Akvariets ursprung, om särskilt spännande och märkliga händelser samt förstås om Smilet – den gamla alligatorn som låg på sin plats i decennier.

Bokning

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter:
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se