digiseum

Barken Viking

Barken Viking är en välbekant siluett i Göteborg. Viking byggdes 1906-07 i Köpenhamn av varvet Burmeister & Wain, som ett kombinerat last- och skolskepp.

Hon är en fyrmastad bark, det största segelfartyg som byggts i Norden och ett av de sista stora seglande fartygen, en så kallad ”windjammer”. Sammanlagt byggdes 577 av dessa stora fartyg som hade fyra master eller mer, de flesta var barkar. I Europa finns bara några av dessa kvar – Pommern i Mariehamn, Peking i Hamburg, Passat i Travemünde samt Kruzenshtern och Sedov i Kaliningrad. Av dessa är Viking det minsta. Ytterligare några ganska stora segelfartyg är bevarade i Sverige: Najaden i Halmstad, Jarramas i Karlskrona och AF Chapman i Stockholm, alla tremastade.

På väg med Viking

Barken Viking seglade för dansk flagg till 1929, när hon köptes av Gustaf Eriksons rederi i Mariehamn på Åland. Vid det laget började segelfartygen ses som reliker från en annan tid, men Erikson fortsatte sin verksamhet. Hon var byggd för sjöduglighet och lastförmåga och även i hårt väder var Viking ett välseglande fartyg. Men Viking var aldrig någon verklig snabbseglare. På den tiden hade man ungefär besättning på 150 man, varav 63 elever. Viking specialiserade sig, som andra stora segelfartyg, på långresor där för att göra resorna lönsamma. Sammanlagt gjorde Viking 35 resor till Australien och Sydamerika. En resa till Australien, enkel väg, tog ungefär tre månader.

Till salu

Efter den sista resan 1946-48 ville rederiet sälja barken. Ingen villig köpare fanns, men i Göteborg 1949 tillsattes en utredning för att skaffa ett större segelfartyg som kunde fungera både som en stationär sjömansskola och som ett ”sjöfartens hus”, en samlingsplats för olika sjöfartsinstitutioner. Blicken föll snart på Viking och idén blev snart uppmärksammad, men det blev svårt ekonomiskt för den nybildade Föreningen Viking.

Samtidigt låg Viking på en sjöfartsutställning i Rotterdam, där den blev en toppattraktion. Nu började skrothandlarna intressera sig för henne, men till slut kunde köpet fullbordas sedan rederiet, som hellre såg Viking i Göteborg än som skrot, sänkt priset. Ett rederi bildades för ändamålet med Sjöfartsmuseets chef Olof Traung som huvudredare.

Resan till Göteborg

Viking hade under sin tid som seglande fartyg aldrig besökt Göteborg, men i slutet av maj 1951 skulle fartyget bogseras till sin nya hemmahamn. Ett 25-tal personer fanns ombord, däribland Sjöfartsmuseets chef Olof Traung och sjömansskolans chef Kjell Wollter. Det var vackert väder och resan verkar ha varit angenäm. Fem Göteborgstidningar var representerade och ombord fanns hela sju sjökaptener: förutom Traung, Wollter och några till var det befälhavaren ombord O R Eklund och den gamle segelfartygskaptenen Hjalmar Dahlström, som skall ha berättat många historier om sitt liv till sjöss.

Viking bogserades till Göteborg i månadsskiftet maj-juni 1951. Resan tog fyra och ett halvt dygn. Med på resan följde också 14 sjömanselever, som fick fri tilldelning av cigaretter ombord. En av ungdomarna ombord räknades inte som sjömanselev men fick mycket mer uppmärksamhet av pressen än någon annan. Det var ”den mångomtalade” (som det stod i en tidningsartikel), Marie-Louise Brachman från Göteborg. ”Ty hon är nästan född på sjön och har seglat som gast med sin fader på den tiden han förde sin ägandes skuta” skrev HT. Hon fungerade som mässuppasserska ombord men hon kan mycket väl ha haft mer sjövana än någon av eleverna.

2 juni 1951 kom Viking till Göteborg, med en last av 2000 ton koks och det blev en maritim festdag utan like. Under sommaren hade Viking 60 000 besökare. Dock saknades fortfarande en stor del av köpesumman och det var inte självklart att Göteborgs Stad skulle skjuta till de pengarna. Debatten var ganska intensiv, med många insändare i tidningarna. Till och med Evert Taube lade sig i, men han ville inte ha Viking vid Lilla Bommen utan vid Majnabbe där han såg framför sig en hel folkpark, inklusive Kustens varv. Politiskt debatterades frågan ganska intensivt under september månad 1951. I oktober 1951 blev det klart att Göteborgs stad köpte Viking helt och hållet.

Det dröjde flera år innan ombyggnaden av fartyget till sjömansskola kunde starta på allvar. Under ombyggnaden plockades det mesta av tågvirke, block och vajrar ner och Sjömansskolan invigdes 1957. Efter det lämnade Viking bara Göteborg sommaren 1960 för att bogseras till Marstrand i samband med segeltävlingar i GKSS regi. Viking blev skola för däcks-, maskin- och ekonomipersonal samt blivande fartygselektriker.

Viking i modern tid

1993 fick Viking sin nuvarande plats vid Lilla Bommen – innan dess låg hon på den västra sidan, där Operan ligger nu. 1994 var det dags för en omfattande renovering (värd 48 miljoner kronor) och det inre av fartyget byggdes om från sjömansskola till skola för hotell- och restaurangpersonal. 1998 övertogs Viking av Higab som omvandlade henne till hotell samt restaurang och konferensanläggning. I slutet av januari 2021 bogserades hon till Falkenberg för renovering och översyn. Det här var Vikings första resa till havs sedan 1960! Den 8 mars återvände hon till Göteborg.