digiseum

Redare Dan Broström

I Sjöfartsmuseets arkiv finns flera hyllmeter personligt arkiv för flera av familjen Broströms medlemmar, men även flera firmaarkiv med anknytning till familjen Broström.

Porträtt på Dan som barn.

Dan Broström med sina barn på Särö 1918.

Dan föddes 1870 i Kristinehamn, men bodde i Göteborg hela sitt vuxna liv. Han var son till Axel och Mathilda Broström. Fadern var redare och ägde rederifirman A. Broström. Efter studenten började Dan arbeta i sin fars firma som bokhållare. Där var han anställd fram till 1898, då han blev delägare i firman Axel Broström & Son. Vid faderns död 1905 blev han helägare av firman och den 21 november 1906 gifte sig Dan med Ann-Ida Mark. Paret fick fyra barn: Kerstin, Brita, Dan-Axel och Margaretha.

Förutom arbetet i det som från början var faderns firma och grundandet av AB Broströms Linjeagentur var han dessutom en av grundarna bakom Svenska Amerika Linien och aktiv i otaliga styrelser och föreningar. Dan var verkställande direktör i flera rederier som AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, AB Svenska Amerika Mexiko Linien, Ångfartygs AB Ferm, Ångfartygs AB Tirfing, Rederi AB Sverige-Nordamerika och Rederi AB Sverige-Levanten. Dan Broström var dessutom under sitt liv styrelseordförande för Sveriges Ångfartygs Assuransförening, AB Götaverken, Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborgs Bogserings AB, Ångfartygs AB Göta Kanal och Göteborgs Bogserings- och Bärgnings AB.

Han var också liberal riksdagsledamot i andra kammaren samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige, samt svensk sjöminister 1914–1917. Utöver företagsuppdrag och politik fanns ett stort socialt engagemang, i enlighet med Göteborgs rådande donationskultur bland de framstående redarfamiljerna i början. Dan Broström var till exempel ledamot av Fattigvårdsstyrelsen, av styrelsen för Navigationsskolan i Göteborg, av styrelsen för Broströmska stiftelsen och av styrelsen för Göteborgs Welanderhem. Han hade dessutom uppdrag i Sveriges allmänna sjöfartsförening, Sveriges Redareförening, handelskammaren i Göteborg, Nordisk Skibsrederforening, Sveriges allmänna exportförening 1909-14, General Committee of Lloyds Register of Shipping, London, Sjömannasällskapet och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Dan låg också bakom den så kallade ”Broströmska donationen” 1918, där en miljon kronor donerades av familjerederiet Ångfartygs AB Tirfing för upprättandet av ett Sjöfartsmuseum i Göteborg. Han satt också i museets styrelse 1919-1925. Dan Broström dog 1925 i en bilolycka vid Trönninge, söder om Halmstad. Begravningen var storslagen, välbesökt av stadens societet, och inkluderade bland annat ett sorgetåg genom centrala Göteborg. Efter faderns bortgång tog sonen Dan-Axel över ledning för Broströmkoncernen.