digiseum

Anna Dorotea Persson

Anna Dorotea var en svensk sjöfarare. Numera har hon fått ett eget arkiv i Sjöfartsmuseets samlingar.

Anna Dorotea, ibland kallad Doris, föddes 27 mars 1872 i Hammar i Örebro län. Hon började arbeta till sjöss efter att hennes man avlidit 1905. Hennes make var från Göteborg och hade varit styrman till sjöss. Paret hade gift sig 12 augusti 1904 och fick en son, John Edvard, född 1904.

Materialet i museets samlingar berättar om hennes arbetsliv till sjöss, framförallt under första världskriget. Trots att hon arbetade till sjöss under lång tid var hon, och andra kvinnor som arbetade ombord, inte officiellt klassade som sjömän. Först 1934 började man registrera kvinnor som arbetade till sjöss på Sjömanshusen och de fick då äntligen sjöfartsbok.

Doris hann under sitt arbetsverksamma liv arbeta som städerska ombord på Svenska Lloyds fartyg som gick mellan Göteborg och England, på bland annat BALDER, BELE, SAGA, SUECIA, BRITANNIA. Hon arbetade till sjöss åtminstone fram till sent 1930-tal. Doris avled 1966.