Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Götaverken

Varvet Götaverken (1841 – 2014) grundades 1841 i Göteborg av Alexander Kieller under namnet Kiellers Verkstad. Namnet ändrades 1867 till Göteborgs Mekaniska Verkstad, då Alexanders son James Kieller blev chef. Till en början fanns verksamheten vid Stora Badhusgatan på Skeppsbron vid Göteborgs södra älvstrand, men från mitten av 1860-talet flyttades mer och mer av verksamheten över till Hisingen. 23 december 1898 brann de flesta av Götaverkens byggnaderna på Hisingen ner i en stor brand.

Svartvitt foto av fören på ett fartyg som hissas ner av stor kran vid bygge på ett varv.
Bygge vid Götaverken

Under företagets tidiga historia präglades verksamheten av mångsidighet. Vid sidan av den starkt konjunkturberoende varvsrörelsen tillverkades till exempel ångpannor, järnvägsvagnar, broar, olika typer av lantbruksmaskiner m.m. Från början av 1900-talet inriktades verksamheten mer och mer på varvsindustri, särskilt efter 1906 när James Kieller sålde den största delen av företaget till ett nybildat konsortium. Götaverken fortsatte dock att tillverka annat än fartyg, exempelvis var ångpannor till industrin en viktig produkt fram till 1990. 

De nya ägarna 1906 ändrade namnet till Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag. 1916 ändrades namnet igen och varvet blev officiellt AB Götaverken. Varvet kom efter första världskriget att växa till ett av Göteborgs – och under perioder ett av världens – ledande varv. Från andra världskrigets slut expanderade varvsindustrin kraftigt, mycket på grund av starkt ökad världshandel och efterfrågan på nya fartyg. De svenska varvens anläggningar fick ett stort uppsving i och med att de hade klarat sig undan bomber och förstörelse under andra världskriget. 

1963 expanderade verksamheten ytterligare, i och med invigningen av Arendalsvarvet, en nybyggd del av Götaverken. 1965 hade företaget 7000 anställda. Trots expansionen präglades verksamheten från 1960-talet av varvskrisen och 1968 byggdes det sista fartyget på Götaverkens område. Från slutet av 1970-talet gjordes kraftiga personalneddragningar och Arendal satsade på alternativproduktion i form av bland annat oljeplattformar, då fartygsbyggandet blev olönsamt. Från 1971 ägdes verksamheten av Salénrederierna AB, men efter bara några år såldes den och blev en del av det statliga Svenska Varv.

Orange kranar mot blå himmel, ett fartyg ligger i en docka.
Damen Shiprepair Götaverken från vattnet 2013

Verksamheten levde kvar fram till 2014, i form av ett mindre reparationsvarv under namnet Götaverken Cityvarvet, ett namn som etablerades 1993 när det gjordes en nystart med fokus på reparation. Verksamhet köptes år 2000 av Damen Shipyards Group och namnet ändrades i mars 2012 till Damen Shiprepair Götaverken. 24 april 2014 informerade ägarna att verksamheten vid Götaverken avvecklas helt på grund av dålig lönsamhet, konjunktur och konkurrens från varv i andra länder.

Ritningsbeståndet från Götaverken sträcker sig från 1860-tal och fram till 1970-talet.