Konstverket ONE

Det är konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinn som står bakom den nya skulpturen som tar plats i parken. Precis som museet har konstgestaltningen en stark koppling till havet.

Foto: Hampus Bovbjerg Grip

Konstverket ONE avtäcktes samma dag som museet återöppnade efter renovering och det är konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinn som står bakom den nya skulpturen. När det är mörkt tänds en markbelysning under verket som ger det en än mer gåtfull framtoning.

– Den har något utomjordiskt över sig, och knyter an till alla de sägner och myter om varelser och fantastiska ting som sägs ruva i djupen, säger Dit-Cilinn och David Ohlsson.

I skulpturens skrovliga ytskikt syns spår av snäckor, tång och mollusker, men också fossilerat skräp, som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Inuti är ytan pärlemorskimrande, som i ett snäckskal.

Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid.

Dit-Cilinn och David Ohlsson

Foto: Ohlsson/Dit-Cilinn

Verket ONE (rising tide falling star) är finansierat av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Göteborg Konst på kulturförvaltningen har varit processledare.