Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Lindholmens varv

 

Lindholmens varv (LMV) (1845 – 1976) startades 1845, då några handelsmän köpte en bit avstyckad mark från Lindholmens säteri och startade en mekanisk verkstad där. De första åren byggdes segelfartyg i trä och det första fartyget stod klart 1848, men snart började man istället ångslupar av järn.

Svartvitt flygfotografi som visar en hamndel fylld med båtar, kajer och bryggor.
Flygfoto över Lindholmens varv

De första åren skedde byggandet i relativt liten skala. LMV hade stora ekonomiska svårigheter då det 1858 övertogs av Motala verkstad. Den nya ledningen satsade på LMV, vilket blev starten på en lång period av storskaligt fartygsbyggande. Bortsett från en period under 1920-talet, då ekonomiska bekymmer ledde till att nybyggnationen nästan helt upphörde, så byggde man stora fartyg på området fram till 1971. LMV hade många olika ägare under perioden från 1892, då Motala Verkstad gick i konkurs och Lindholmens varv såldes på auktion.

LMV låg inklämt mellan Eriksbergsvarvet och Götaverken och kunde inte expandera geografiskt åt något håll. Från 1950-talet blev detta ett stort problem, då LMV inte kunde bygga lika stora fartyg som tiden krävde, och som både Eriksbergsvarvet och Götaverken kunde.

1970 övertogs varvet av Broströmkoncernen och ett år senare slogs det samman med Eriksbergsvarvet, också ägt av Broströmkoncernen. Verksamheten på LMV lades slutligen ner 1976 och man hade då byggt cirka 600 fartyg.

Från Lindholmen har vi ritningar från hela produktionstiden.