Alla nyheter 25 mars 2020

Sexuell aktivitet i Akvariets korallodling

Bakom Sjöfartsmuseet Akvariets lyckta dörrar pågår ett ovanligt forskningsprojekt, som få i världen har lyckats med. Här arbetar museets marinbiologer för fullt med att skapa en attraktiv parningsmiljö för tropiska koralldjur. Syftet är på sikt att skapa en genbank för att rädda ett utdöende artbestånd i havet.

– Arter försvinner och korallrev dör ut. Kan vi bidra med någon forskning som motverkar detta så gör vi gärna det, säger Jens Ulvås, marinbiolog på Sjöfartsmuseet Akvariet.

Museet är för tillfället stängt för om- och tillbyggnad till 10 dec 2022 och vid sidan av omfattande renoveringar och dagligt arbete med skötsel och djurhållning, bedrivs det unika forskningsprojektet i en temporär akvariehall. Här är marinbiologerna Jens Ulvås och David Sällström i uppstarten av en spännande metodutveckling som ska möjliggöra sexuell reproduktion av koraller. Detta är en del av ett större bevarandeprojekt som handlar om att skapa en genbank för koraller i akvarier, vilken ska säkerställa att det finns tillräckligt många individer inom en och samma art.

Simulera havet och stimulera parning
I ett experimentakvarium arbetar marinbiologerna just nu för att simulera årstider, temperatur och ljus, i hopp om att framkalla fortplantningslustan hos koralldjuren vid en viss given tidpunkt.

– De flesta korallarter har ett tillfälle per år där de förökar sig och släpper ut könsceller i form av ägg och spermier. När de väl släpper är det viktigt att alla släpper på samma dag för att de ska kunna uppstå ett möte, därför är de väldigt tajmade ute i naturen, säger David Sällström.

Ett stort experimentakvarium för sexuell reproduktion av koraller förbereds nu av städarfiskar.

Kan bli en av fem i världen att lyckas
Utmaningen blir bland annat att få korallerna att överleva det kritiska larvstadiet. Horniman Museum & Gardens i London var först i världen med sexuell reproduktion av koraller, lyckas forskarna på Sjöfartsmuseet Akvariet blir de en av ytterligare cirka fem forskarteam runt om i världen som har lyckats.

Förbereder ett av världens största korallakvarier
När museet öppnar igen 2022 väntar ett helt nytt akvarium under mark där bland annat ett av världens största korallakvarier på 400 000 liter ska byggas upp. Besökarna kommer även att kunna uppleva och utforska Ocean Lab, ett publikt laboratorie där besökarna får en inblick i bland annat korallodling och bevarande. Även om det är en bit kvar på vägen dit, är målsättningen på plats:

– Det nya Akvariet ska vara i världsklass vad gäller upplevelse för besökarna, djurhållning, marin pedagogik och forskning. Vi vill göra havet tillgängligt för våra besökare och öka havsmedvetenheten i samhället, det vill säga att sprida kunskap om vad havet betyder för vår planet och hur mänsklig aktivitet påverkar havet, säger Jens Ulvås.

Läs mer om Akvariet här.