Samlingar

Arkeologiska föremål

I samlingarna finns föremål från marinarkeologiska utgrävningar vid vraken av Stora Sophia och Götheborg.

Fartyget Stora Sophia

I samlingarna finns föremål från de arkeologiska utgrävningar av det danska krigsfartyget. Året 1645 ligger Danmark och Sverige i krig. Genom att sätta hamnstaden Göteborg i blockad till havs ville den danska kung Christian IV få ett bättre förhandlingsläge vid fredsförhandlingarna i Brömsebro i Blekinge. En dansk flottstyrka avseglade mot Göteborg, med Stora Sophia som amiralskepp under ledning av Ove Gjedde. Flottan uppgick till sammanlagt 24 skepp, men av dessa var endast fjorton örlogsskepp medan resten utgjordes av kofferdiskepp och mindre fartyg utan större slagkraft.

Svartvitt foto av två leende män, en i läderjacka och hatt och den andre i mössa och läderjacka, båda hållandes ett föremål

Ordförande för dykarklubben och dåvarande museichef håller ett lerkrus från STORA SOPHIA under utgrävningarna i april 1961.

När danskarna anlöpte Göteborgs skärgård natten till den 25 maj blåste det upp till storm. Stora Sophia, som låg för ankar i området söder om Buskär, började dragga, grundstötte och sjönk på 27 meters djup i vad som nu är Göteborgs yttre farled. Det är inte helt klart hur många av besättningen som fick sätta livet till, men enligt svenska källor omkom 15 personer. Amiral Gjedde klarade livhanken men bröt ett ben. Vraket återupptäcktes 1961. Mer grundlig utforskning och arkeologiska studier började på 1980-talet.

Fartyget Götheborg

I samlingarna finns också föremål från vraket av Svenska Ostindiska Compagniets ostindiefarare Götheborg, som gjorde tre resor till Kina 1739-45. Vid hemkomsten från den sista resan 12 september 1745 förliste fartyget vid grundet Hunnebådan strax utanför Nya Elfsborgs fästning. Vid flera tillfällen har material tagits upp från vraket. Föremålen kommer från de marinarkeologiska utgrävningarna på platsen 1986-1992.

En djup tallrik med blå mönster och under en linjal som mäter hur stor den är.

Skålrik från skeppet Götheborg.