Samlingar

Fartyg

Fartygsutrustning, fartygsporträtt, fartygsmodeller och varvssamling från handelssjöfart finns i museets samlingar. 

Fartygsutrusning och detaljer

Sjöfartsmuseet Akvariet har genom åren samlat på sig fartygsdetaljer och utrustning från olika fartyg, till exempel motorer, styrinstrument, navigationsutrustning samt inredning från hytter och sällskapsrum ombord passagerarfartyg.

Fartygsporträtt

Fartygsporträtt målades främst under 1800-talet, både av amatörer och av professionella. Ofta användes billigt material som torkade snabbt, som akvarell eller gouache på papper. Det skulle gå fort att måla eftersom tavlan skulle bli klar innan fartyget avseglade.

Den svarta sidentavlan till höger är kanske inte riktigt det man förknippar med ett traditionellt fartygsporträtt, men det är precis vad det är, om än i lite annat utförande. Tavlan inköptes på en resa med m/s Ceylon 1967 av en matros ombord. Dessa sidentavlor målades på kajen av försäljare i hamnar som fartygen anlade, just den här målades på Cebu i Filippinerna. Souvenirförsäljarna fixade snabbt till specialmålade tavlor när fartygen kom i hamn för att lasta och lossa.

Målning i ram föreställande ett fartyg på väg in i hamn på kvällen. I bakgrunden berg och ljus.

Fartygsporträtt av ett av Amerikalinjens fartyg

På bilden nedan ser du ett mer traditionellt fartygsporträtt målat 1878 föreställande briggen Carl från Kungsbacka som seglas för fulla segel. På texten under bilden står det: ”Carl från Kongsbacka, Capt. H Lind”. Byggd i Luleå för Olof Bergmans räkning. Fartyget Carl hade turkiskt pass och seglade mot Lissabon, troligtvis med järn i lasten.

Målning i ram av ett fartyg på blå vågor med vita segel och svensk flagga i aktern.

Fartygsporträtt målat av Lars Petter Sjöström 1878 föreställande briggen Carl från Kungsbacka

Fartygsporträttet är målat av Lars Petter (L P) Sjöström (1820-1896) som var en av Sveriges mest kända fartygsmålare. Han föddes i Råå utanför Helsingborg och började tidigt teckna och måla, dock utan formell utbildning. Han utbildades till sjökapten och var under några år bosatt i London, där han arbetade som riggare och galjonsfigurhuggare. Han återvände till Sverige och Malmö, där han arbetade som hamnkapten från 1866. Vid sidan av arbetet gjorde han fartygsporträtt på uppdrag. Hans egna erfarenheter ombord gör att hans målningar är mycket naturtrogna och detaljrika.

Fartygsmodeller

Här finns också Nordens största samling fartygsmodeller. Modellerna är från 1700-talet fram till idag. Modellbyggande är ett hantverk lika gammalt som varvsindustrin själv. Innan ritningar började användas vid fartygsbyggen användes fartygsmodeller som förlagor. Än i dag tillverkas modeller av de fartyg som går i trafik även om dessa numera främst fungerar som reklam och dekoration.

Museets största modell ostindiefararen Finland, i skala 1:12, byggdes inför ”Ostindiska Compagniets minnesutställning” som hölls i Göteborg 15 augusti – 15 september 1931.

Modell av gammalt segelfartyg med vitt skrov och hissade vita segel.

Museets största fartygsmodell ostindiefararen Finland byggd 1930-31

Modellen är byggd efter rekonstruktionsritningar utförda under överinseende av dr Hugo Hammar. Till hjälp för att konstruera ritningarna tog han bland annat dimensionsuppgifter från Kommerskollegiums arkiv, arkivmaterial i Sjöfartsmuseets samlingar, uppgifter ur boken ”Min son på galejan” samt teckningar ritade av Carl Gustav Ekeberg. Ekeberg var fartygets kapten under två resor på 1700-talet och han ritade av fartyget i sin bok ”Ostindisk Resa”.

Modellen är byggd på Sverres varv i Göteborg, bordlagd på ekspant och riggad exakt som originalet. Arbetet med bygget påbörjades 20 dec 1930 och slutfördes 14 augusti 1931, en dag före utställningens öppnande. Ca 30 man var involverade i byggandet av modellen. Det gick åt två ton virke, 60 kvm tyg och mer än 20 km tågvirke.

Bryggeri AB Pripp & Lyckholm donerade medel så att modellen kunde byggas.

Fartyg i fokus

Fartygsmodeller

Läs om fler fartygsmodeller i utställningen Fartyg i fokus.

Läs mer

Samlingar

Varvssamling

I varvssamlingen finns föremål från segelfartygens tid fram till den moderna varvsindustrin i Göteborg.

Till samlingarna