Arkiv

Sjökort

I Sjöfartsmuseet Akvariets arkiv finns ca 4 000 sjökort från hela världen.
Det äldsta är från 1400-talet.

De första sjökorten i Sverige togs fram redan på 1600-talet, men de överensstämde dåligt med verkliga förhållanden och saknade ett enhetligt koordinatsystem. Det enhetliga geografiska koordinatsystemet som täcker jordytan togs fram först i slutet av 1700-talet.

Anders Bure

Anders Bure, också känd som Andreas Bureus, kallas ofta den svenska kartografins fader. Han föddes 1571 som son till kyrkoherden i Säbrå, Engelbertus Laurentii. Anders Bure var från åtminstone 1602 anställd av det kungliga kansliet och fick 1603 i uppdrag att rita en karta över Norden. Han ritade många mindre kartor som ett slags förstudier till den stora kartan över Norden som han färdigställde år 1626. Denna kom att kallas ”Orbis arctoi nova et accurata delineatio”.

Anders Bure utsågs 1623 till uppsyningsman över det offentliga byggnadsväsendet, ett slags Sveriges överarkitekt, och var 1628-1633 generalmathematicus med uppgift att utbilda lantmätare. Han hann även med tjänster som assessor i Krigskollegium och krigsråd innan han avled 1646.

Sjökort över kusten utanför Bretagne av Johannes van Keulen.

Johannes Van Keulen

I Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar finns flera sjökort ritade av den holländska kartografen Johannes van Keulen som föddes 1654 i Deventer i Nederländerna. Van Keulen hade sin bas i Amsterdam från ungefär 1677 och fick 1680 ett patent från holländska staten med rätt att tillverka och publicera marina kartor och guideböcker för sjöfartsfolk, de senare innehållande kartor och rutinformation.

Patentet skulle skydda van Keulens verk från olaglig kopiering, något som ansågs viktigt då arbetet bakom samtidens marina kartor var specialiserat och kostsamt. Samtidigt som han publicerade sjökort hade hans firma även rättigheter att sälja nautiska instrument. Under sin livstid ritade, färglade och publicerade han otaliga kartor. Firman gick sedan vidare i släkten ända fram till 1800-talet och många av de manliga släktingarna blev själva berömda kartografer.

Georg Elmer Göransson

I samlingarna finns även flera mindre handritade sjövägskartor tillverkade av inte så kända händer, till exempel en handritad kartbok med svarta textilklädda pärmar över Kongofloden som ritades av Georg Elmer Göransson när han arbetade för Kongofristaten. Kartboken innehåller den bästa färdvägen över floden på flera mindre sektionsritningar. I kartboken fanns en lös tryckt karta över Kingshasa-Bandundu.

Göransson föddes 1872 i Brooklyn i USA och dog 1964 i Uddevalla. Han arbetade som jungman på Lord Palmerston, tog styrmansexamen 1897 och sjökaptensexamen året efter. Åren 1897-1903 arbetade Göransson ombord diverse göteborgsfartyg och var därefter anställd i Kongostaten på olika flodångare. År 1917 var han hamnkapten i Leopoldville och 1926 Inspecteur de la navigation i Övre Kongo. Han pensionerades 1932.

Handritad kartbok i svarta nötta textilpärmar med sjövägen över Kongofloden, ritad och använd av Georg Elmer Göransson

Handritad kartbok i svarta nötta textilpärmar med sjövägen över Kongofloden, ritad och använd av Georg Elmer Göransson.