Hoppa till huvudinnehåll

Stad längs vattnet

Från det globala hamnsystemet till den lokala kajkanten

Stad längs vattnet är en kulturhistorisk basutställning som rör sig från det globala hamnsystemet till den lokala kajkanten. I utställningens fyra delar möter du berättelser från hamnstaden.

Hamnstadens flöden

Hamnstäder bildar ett nätverk som kopplar samman världen. Flöden av människor, varor och idéer rör sig över haven. Kontakten med omvärlden har på detta vis format Göteborg och hamnens historia.

Berättelser längs vattnet 

Hamnen har varit en central mötesplats för generationer av Göteborgare. En rörelse av människor har präglat staden - sjömän, varvsarbetare, emigranter och handelsmän. Några kommer för att stanna, andra för att resa vidare.

Hamnstad nästa! 

En del tror att Göteborg saknar hamn, men i själva fallet är hamnen Skandinaviens största. Se den lokala hamnen, ta del av den globala hamnkartan och se hur göteborgare upplever sin hamnstad.

 

 

 

 

 

oktober 2017

Föredrag & Samtal Göteborgs hamn före containern
Teknisk utveckling och sociala motsättningar. Om hamnfackets bildande, om bakgrunden till den våldsamma striden i Sveriges hamnar 1907–1908 och om varför konflikterna i hamnen ofta varit bittrare än på andra göteborgska arbetsplatser.
Föredrag & Samtal Minnesträff
I Göteborg finns Skandinaviens största hamn. Men i dagens stadsbild ser vi nästan inget som skvallrar om det. Annat var det förr. Välkomna hit för att sitta ner över en kopp kaffe och samtala om erfarenheter, berättelser och minnen.

november 2017

Föredrag & Samtal Göteborgs hamn in i framtiden
Att bygga ett riksintresse vid ett riksintresse. Hamnen, staden och stadens befästningar har växt tillsammans och påverkat varandra under snart 400 år. Att utveckla Sveriges största och viktigaste hamn innebär fortsatt stora utmaningar.
Föredrag & Samtal Minnesträff
I Göteborg finns Skandinaviens största hamn. Men i dagens stadsbild ser vi nästan inget som skvallrar om det. Annat var det förr. Välkomna hit för att sitta ner över en kopp kaffe och samtala om erfarenheter, berättelser och minnen.

Utställningar

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Poster

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Segelfartygens tid

Segelfartygens tid

Om svensk sjöfart ur ett historiskt perspektiv. Spännande berättelser från de gamla varven, vad som hände när ångfartygen kom och livet ombord. 

Bra att veta