basutställning

Stad längs vattnet

Här möter du berättelser från hamnstaden.

Upplev hamnstaden

Från det globala hamnsystemet till den lokala kajkanten.

Berättelser längs vattnet

Hamnen har varit en central mötesplats för generationer av Göteborgare. En rörelse av människor har präglat staden – sjömän, varvsarbetare, emigranter och handelsmän. Några kommer för att stanna, andra för att resa vidare.

Hamnstadens flöden

Hamnstäder bildar ett nätverk som kopplar samman världen. Flöden av människor, varor och idéer rör sig över haven. Kontakten med omvärlden har på detta vis format Göteborg och hamnens historia.

Hamnstad nästa!

En del tror att Göteborg saknar hamn, men i själva fallet är hamnen Skandinaviens största. Se den lokala hamnen, ta del av den globala hamnkartan och se hur göteborgare upplever sin hamnstad.