Artikel

Det började med vyn över Göta Älv

Under flera år har fotografen Lena Öritsland och journalisten Maria Bard levt med berättelser från varvens stora tid i Göteborg. De har träffat åtskilliga människor som arbetat på varven och fördjupat sig i deras minnen från en svunnen tid. Men hur kommer det sig att Lena och Maria vikt så många år till detta göteborgska kulturarv? Det hela började med vyn över Göta Älv…

Maria Bard och Lena Öritsland på plats under planering av utställningsbygget.

Efter att fotografen Lena Öritsland bott ett par år i Stockholm, väckte vyn över Göta Älv och kranarna en känsla av hemkärlek och glädje över att vara tillbaka i Göteborg. En tanke om att fotografera kranarna på nära håll började så småningom att ta form. År 2015, precis innan inventarierna på det nyligen nedlagda Götaverken Cityvarvet såldes ut, fick hon tillträde till det gamla varvsområdet. I flera veckor, under dygnets olika tidpunkter, var hon där och fotograferade containrar, kranar och andra kvarlämnade redskap som skiftade färg och karaktär efter dagsljus och väder.

Jag fick en plötsligt ingivelse. Jag frågade Securitasvakten om jag fick komma in på området och fotografera och det fick jag.

Lena Öritsland, fotograf

Lenas intresse bara växte, både för varvsindustrin men också för de människor vars spår hon både dokumenterat och skapat fotokonst utifrån. Hon frågade sin kollega Maria Bard, som är journalist, om hon ville vara med och utveckla tankarna till ett större projekt med fokus på de människor som arbetat på varven. Vilka var de som arbetade där? Hur var det att jobba i en sådan miljö och vad betydde arbetet för dem? Tillsammans började de söka efter tidigare varvsarbetare för intervjuer och fotografering.

Under åren som gått har de med stort intresse lyssnat till närmare trettio personliga historier från varven. Projektet som startade med en lust att fotografera kranar har nu resulterat i en viktig och personlig dokumentation av ett stycke Göteborgshistoria. Intervjuer, porträtt och konstfotografier samsas nu i en utställning och tillhörande bok.

Vi ville träffa människorna som arbetade på varven, medan de fortfarande finns här och kan dela med sig av sina berättelser.

Maria Bard, journalist

Ett trettiotal tidigare anställda vid varven har intervjuats och fotograferats för projektet. Foto: Lena Öritsland.

Planering för upphängning av verk görs med papperskopior och mätinstrument.

Planering för upphängning av verk. Foto: Lena Öritsland.

Utställningen, som öppnar 10 dec, är producerad av Sjöfartsmuseet Akvariet, och sker i samverkan med LO och ABF med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond. Lena Öritsland är utbildad fotograf vid Konstfack i Stockholm, Maria Bard är utbildad journalist vid Göteborgs universitet.