digiseum

Kvinnor ur samlingarna

I museets samlingar finns arkivmaterial som berättar om kvinnors erfarenheter till sjöss och på land.

Anna Dorotea
Persson

Anna var en svensk sjöfarare som numera har fått ett eget arkiv i Sjöfartsmuseets samlingar.

Läs mer

Sylvia Eriksson

Sylvia arbetade till sjöss både innan, under och efter andra världskriget, på flera olika lastfartyg, främst på sådana som gick över Östersjön och längs med Sveriges kuster.

Läs mer

Märta Malmros

I arkivet finns en berättelse om Märta Malmros liv, framförallt om när hon emigrerade till USA 1949 och förberedelserna inför denna resa.

Läs mer

Ann-Ida Broström

I museets samlingar finns ett stort arkivmaterial från Ann-Ida, över 60 volymer. Hon har också skänkt flera föremål.

Läs mer