Historien om Sverige

Faryget Finland och konstnärlige kapten Ekeberg

Möt det svenska Ostindiska kompaniets mest omskrivna fartyg Finland och dess konst- och vetenskapsintresserade kapten Ekeberg.

Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett svenskt handelskompani som bildades 1731 i Göteborg och företog handelsresor till Östasien, framför allt med Kina. Huvudkontoret låg i Ostindiska huset, där Göteborgs stadsmuseum ligger idag. Ett av kompaniets mest omskrivna fartyg är Finland, som gjorde sju resor till Kina mellan 1762 och 1781. Fartyget var drygt 50 meter långt, rymde 150 besättningsmän och kunde lasta 240 ton. På sin tid var Finland ett av de allra största fartygen.

Modellen av fartyget Finland visas i Minneshallen på museet. Foto: Olle Andersson

Sjöfartsmuseet Akvariets största modell

Finland är också Sjöfartsmuseet Akvariets största fartygsmodell och krävde 30 personers arbete och två ton virke för att färdigställas. Modellen i skala 1:12 byggdes av Sverres modellbåtsvarv 1930–1931 inför ”Ostindiska Compagniets Minnesutställning” och fick flytta in i museilokalerna när huset var nytt 1933. Det finns inga ritningar bevarade för fartyget, så modellen fick konstrueras som en kvalificerad gissning med hjälp av arkivmaterial som rörde andra fartyg. Idag visas modellen i Minneshallen i anslutning till utställningen Hav av historier.

Modellen av fartyget Finland byggs. Arkivbild: Sjöfartsmuseet Akvariet

Reseskildringar från fartyget

Finland är mest känd för att ha omskrivits av prästen Jacob Wallenberg i reseskildringen ”Min son på galejan” som utgavs postumt 1781. Det är en humoristisk och personlig berättelse som med lätt hand behandlar sådant som sjösjuka och besök ombord av damer i Göteborg. Han parodierar andra liknande reseberättelser och berättar gärna att han i land upptäckt svenska gråstenar och skockvis av ”så kallade fiskmåsar”. Men ibland blir det allvar med stormar och sjukdomar.

Kapten Ekeberg – vetenskapsman och konstnär

Carl Gustaf Ekeberg (1716–1784) var kapten ombord på Finland under resan som skildras av Wallenberg och är en av handelskompaniets mest kända kaptener. Ekeberg hade rykte för att vara en av sin tids skickligaste sjömän och införde ett humanare behandlingssätt ombord. Ekeberg föddes i Danderyd och började sin bana vid kompaniet då var han 26 år. Han var med som tredje styrman ombord på fartyget Stockholm vid detta skepps förlisning 1745, men räddade sig iland. Hans hår ska ha blivit silvervitt efter händelsen.

Vid ett tillfälle under en resa med Finland drabbades man av en svår storm och Ekeberg var nära att spolas över bord. Med inspiration av Wallenbergs och Ekebergs berättelser om denna händelse och Ekebergs egen teckning gjorde marinmålaren Jacob Hägg en stor målning i början av 1920-talet.

Finland i storm, målning av Jacob Hägg. Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar.

Ekeberg skildrade sina resor genom både text och bild. Bland annat gav han ut Berättelse om den kinesiska lanthushållningen (1757) som handlar om kinesiska odlingsmetoder och blev en del av vurmen för den kinesiska kulturen under 1700-talet. Hans främsta intresse var teknik och jordbruk. Bland annat förde han ingående och detaljrika vetenskapliga observationer av väder, växter och sjöfart under sina resor till Kina. Han är också den första som lyckades föra hem levande teplantor från Kina till Carl von Linné, med fartyget Finland 1764. Dock trivdes plantorna inte i sitt nya hemland. År 1761 blev han också ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Han är också den första som lyckades föra hem levande teplantor från Kina till Carl von Linné.

Ekeberg var också skicklig på att teckna och rita kartor. I sin reseskildring Ostindisk resa 1770-71 (utgiven 1773) utgör hans teckningar förlagorna till Olof Årres kopparstick från den Ostindiska resan bland annat från Kanton, Wampoe och Boucca samt den dramatiska bilden Siö-faran i Nordsiön 23 januari 1770. Flera av hans målade och skissade pannåer med bilder från hans många resor finns bevarade. Bilderna i den här artikeln, och fler därtill, kan du ta del av i utställningen Hav av historier.

Ekeberg tjänstgjorde i 36 år för SOIC och gjorde totalt 12 resor varav sex som kapten. Vid 62 års ålder gick han i pension och dog 1784 på sin gård Altomta i Uppland.

bild föreställande skepp i storm

Carl Gustaf Ekebergs teckning ”Sjö-faran i Nordsjön” blev förlaga till Olof Orres kopparstick från 1770.

upplev mer

Hav av historier

I vår utställning Hav av historier får du stifta bekantskap med människor på världshavet under 400 år. Spana in Andrées polarbåt från Nordpolen, äventyraren Signe Berlins unika arkivfilmer, Vilhelm Mobergs brev till museet – och mycket, mycket mer.

Ta mig till utställningen