ny basutställning

Hav av historier

Öppnar när museet öppnar 2022

Sjöfartsmuseet Akvariets nya basutställning handlar om svenska sjömän i världen. Utställningen utgår från människors upplevelser och från museets egna samlingar. Med hjälp av sjömäns vittnesmål och autentiska föremål, bilder och filmer berättar vi om dramatiska händelser under 400 år.

Livet i passaderna är sjömännens paradis… smekande vind godt i värmen. Natten med sin stjerneprakt ett ljushav af skönhet som blott södern kan få fram. Det är nog sant att tropikerna kallar på en ibland, med en vemodig tanke längtar man dit ner till sol och stjärneprakt.

Oskar Andersson, sjöman från Haga, som seglade på brittiska och amerikanska segelfartyg under 1890-talet.

Utställningen berättar om handeln som är basen för sjöfarten, från ostindiefararna till moderna containerfartyg, men också om livet ombord på fartygen för besättning och passagerare.

Berättelser om emigration och Svenska Amerikalinjen kommer ta plats bredvid berättelser om den svenska handelsflottan under världskrigen, expeditioner till havs, svenska sjömän i det koloniala Kongo och alla faror som sjömän kunde råka ut för på världshavet.