hav aV HISTORIER

Nödropet från flaskposten

”Om ej hjälp kommer snart är det slut.” 

En sommardag 1918 knackade en sjöman på dörren hos fru Constance Thorell i Alingsås. I handen hade han en flaskpost som innehöll ett brev från hennes make, övermaskinisten Ernst Josef Thorell, som varit försvunnen till havs i ett halvår.

Brevet innehöll en sista hälsning från maken, antagligen skrivet mitt under pågående sjönöd ombord på Svenska Lloyds fartyg Adolph Meyer, den 11 januari 1918. Ernst hade avseglat med skeppet dagen innan, för att frakta stenkol från Leith i Skottland till Göteborg. De seglade tillsammans med flera andra fartyg i en konvoj, som en extra säkerhetsåtgärd i krigstider. Strax efter avfärden överraskades de av en svår snöstorm. Sikten blev snabbt dålig och fartygen började tappa kontakten med varandra. Efter en stund upptäckte ett av de andra fartygen att Adolph Meyer verkade ha problem, men de kunde inte hjälpa till på grund av stormen.

Övermaskinisten Ernst Josef Thorells sista brev i livet. Foto: Sjöfartsmuseet Akvariets arkiv

Thorells sista ord

Kort och sakligt berättar Thorell om svårigheterna ombord i sitt brev. Fartyget har tagit in mycket vatten och fått en svår slagsida. Ångmaskinen verkar ha fått startas om – troligen hade elden i pannan släckts av vatten. Förskeppet låg ”sedan länge i marvatten”, vilket betyder att vattnet täckte främre delen av fartyget och nådde upp till lastluckorna, ”där endast EN presenning ännu håller”.

Tack för ett helt lif i kärlek.

Ernst Josef Thorell

”Om inte hjälp kommer snart är det slut”, fortsätter Thorell. Han anbefallde sig i Guds händer, ägnade sina tankar åt sina kära och avslutade brevet med orden ”Tack för ett helt lif i kärlek”.

Fartyget och dess besättningsmän försvann

Ingen vet exakt vad som hände fartyget under stormen, men Adolph Meyer sågs aldrig mer till och de 16 besättningsmännen antogs ha omkommit. Troligen hade fartyget drivit in i ett minfält och minsprängts. Ett par månader senare flöt flaskan i land på den norska kusten, där en norsk sjöman hittade den och levererade till dess rätta mottagare, Constance Thorell.

Förutom sin maka efterlämnade Ernst Josef Thorell två barn i tonåren i Alingsås. Hans namn finns på sockeln till Sjömanstornet, där nästan 700 namn på omkomna svenska sjömän under första världskriget finns. Flaskposten skänktes till Sjöfartsmuseet Akvariet år 1990 av parets barnbarn och visas nu i utställningen Hav av historier.

På Sjömanstornets sockel, strax intill Sjöfartsmuseet Akvariet, finns namnet på 700 omkomna sjömän under första världskriget. Foto: Sjöfartsmuseet Akvariet

upptäck mer

Gotthilf Rosell och plåten

Läs om hur ett till synes oansenligt föremål av plåt rymmer en berättelse om en svensk sjömans död under första världskriget.

Ta mig till plåten