Hoppa till huvudinnehåll

Kontakta oss

 

Museets reception
Tel: 031-368 35 50
info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Arkiv & samlingar
arkivetsjofart@kultur.goteborg.se

Boka visningar/lektioner
Tel: 031-368 35 55
Mobil: 0722-111 260
Telefontider mån 9 – 11, ons 13 – 15
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Biblioteket
Tel: 031-368 35 65
regina.rexberg@kultur.goteborg.se

Kaféet
Tel: 031-24 87 33

Ledning

Björn Varenius
Museichef 
Tel: 031-368 35 60
bjorn.varenius@kultur.goteborg.se

Charlotta Dohlvik 
T f enhetschef publik verksamhet
Tel: 031-368 35 72
charlotta.dohlvik@kultur.goteborg.se

Björn Källström
Enhetschef Akvariet 
Tel: 031-368 35 74
bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.s

Sara Teike
Administratör / Ekonom
Tel: 031-368 35 51
sara.teike@kultur.goteborg.se

Akvariet

Björn Källström
Enhetschef
Tel: 031-368 35 74
bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

David Sällström
Akvarietekniker / Pedagog
Tel: 031-368 35 76
david.sallstrom@kultur.goteborg.se

Jens Fahlström
Akvarietekniker / Pedagog
Tel: 031-368 35 64
jens.fahlstrom@kultur.goteborg.se

Jens Ulvås
Akvarietekniker / Pedagog
Tel: 031-368 35 62
jens.ulvas@kultur.goteborg.se

Frida Gebel
Marinbiolog / Värd 
Tel: 031-368 35 65
regina.rexberg@kultur.goteborg.se

Robert Gaisek
Teknisk intendent
Tel: 031-368 31 56
robert.gaisek@kultur.goteborg.se

Arkiv och samlingar 

Björn Varenius
Tf chef
Tel: 031-368 35 60
bjorn.varenius@kultur.goteborg.se

Anders Gäfvert
Kontorsvaktmästare
Tel: 031-368 35 67
anders.gafvert@kultur.goteborg.se

Anneli Blom
Intendent samlingar
Tel: 031-368 35 78
anneli.blom@kultur.goteborg.se

Cilla Ingvarsson
Samlingsregistrator
Tel: 031-368 35 59
cilla.ingvarsson@kultur.goteborg.se

Johnny Lauritsen
Magasinansvarig
Tel: 031-368 35 57
johnny.lauritsen@kultur.goteborg.se

Mikael Svensson
Museiassistent
Tel: 031-368 35 70
mikael.svensson@kultur.goteborg.se

Regina Rexberg
Biblioteksassistent/Värd 
Tel: 031-368 35 65
regina.rexberg@kultur.goteborg.se

Yngve Björndahl
Modellkonservator
Tel: 031-368 35 56
yngve.bjorndahl@kultur.goteborg.se

Publik verksamhet

Charlotta Dohlvik
T f enhetschef
Tel: 031-368 35 72
charlotta.dohlvik@kultur.goteborg.se

Annika Jensie
Värd
Tel: 031-368 35 82
annika.jensie@kultur.goteborg.se

Göran Fors 
Utställningsproducent
Tel: 031-368 35 61
goran.fors@kultur.goteborg.se

Jessica Rågholm
Utställningsproducent
Tel: 0709-66 11 80
jessica.ragholm@kultur.goteborg.se

Jonathan Jarl
Tekniker / AV-tekniker
Tel: 031-368 35 71
jonathan.jarl@kultur.goteborg.se

Karl Hellervik  
Intendent Pedagogik
Tel: 031-368 35 69
karl.hellervik@kultur.goteborg.se

Lars Brunhage
Värd
Tel: 031-368 35 75
lars.brunhage@kultur.goteborg.se

Madeleine Johansson
Värd / Museibutik
Tel: 031-368 35 66
madeleine.johansson@kultur.goteborg.se

Eva Rosengren
Kommunikatör
Tel: 031-368 35 63
eva.rosengren@kultur.goteborg.se

Maria Lindahl
Programsamordnare
Tel: 031-368 35 53
maria.lindahl@kultur.goteborg.se

Ninna Boberg
Värd / Pedagog
Tel: 031-368 35 79
ninna.boberg@kultur.goteborg.se

Pernilla Elmtén
Formgivare
Tel: 031-368 36 28
pernilla.elmten@kultur.goteborg.se

Åsa Lilliestam
Värd / Pedagog
Tel: 031-368 35 80
asa.lilliestam@kultur.goteborg.se

Tommy Pettersson
Tekniker
Tel: 031-36 835 58
tommy.pettersson@kultur.goteborg.se

Mikael Lammgård
Fotograf / Bildansvarig
Tel: 031-368 31 74
mikael.lammgard@kultur.goteborg.se

 

Marie Wettmark
Kommunikatör (tjänstledig)

Maria Adervall Berglund
Kommunikatör (tjänstledig)

 

 

 

 

Bra att veta