Hoppa till huvudinnehåll

Ombyggnad av museet

Sjöfartsmuseet Akvariet står inför en omfattande om- och tillbyggnad. Läs mer om vad som händer här.

Flygfotografi över älven och Sjömanstornet i skymningen.

Varför bygger vi om?

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och är i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Vad ska förändras?

Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar ut ur museibyggnaden och in i en ny och toppmodern anläggning under marknivå framför museet, en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

Gamla Varvsparken framför museet är en lunga i staden och ett skönt ställe för kringboende och besökare att solbada eller äta picknick i. När accepteraombyggnationen är klar kommer grönytorna i att vara större än idag. Ett nytt kafé kan sommartid ha uteservering i parken.

Till nyöppningen kommer bl.a. följande att ske:

 • Ett nytt akvarium om ca 1100 kvadratmeter och med tio gånger så stor vattenvolym som idag byggs under parken framför museet.

 • Nya fiskar och andra djur kommer att kunna flytta in i de nya, stora vattentankarna.

  Många människor i ett rum med stora akvarier.
  Higab och GAJD Arkitekters visionsbild för det nya akvariet.
 • Grönytan behålls och utökas genom att ändra på transport- och gångvägar.

 • Huvudentrén flyttas från västra gaveln till södra långsidan, mot Karl Johansgatan.

 • Kaféet flyttar till södersidan, mot Karl Johansgatan.

 • Valven i fasaden mot Karl Johansgatan glasas upp och släpper in ljus i den nya entrén.

 • Två nya hissar installeras; en i entrén som leder ned till akvariet och en som går upp till plan 2 och 3 i den östra delen av byggnaden.

 • Två nya trappor sätt in, båda i den nya entrén. Den ena leder ned till akvariet och den andra upp till föreläsningssalen på plan 2.

 • Nya utställningar skapas på plan 1 och 2 samt i akvariet.

 • Den gamla entrén och Minneshallen på plan 2 får en uppfräschning.

Dessutom fortsätter projektet efter nyöppningen 2021 ända fram till 2025, då vi bland annat planerar ett omtag av basutställningar och andra aktivitetsytor på plan 3.

Hur ser tidsplanen ut?

Aug/sep 2018 - Sjöfartsmuseet Akvariet stänger för allmänheten

Sep - dec 2018 - Tömning och evakuering av byggnaden

Jan 2019 - dec 2020 - Byggprocessen pågår

Jan 2021 - höst 2021 - Inflyttning och utställningsbygge

Höst 2021 - Sjöfartsmuseet Akvariet nyöppnar, lagom till stadens 400-årsjubileum

Notera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Detta har hänt:

 • Hösten 2017 - 15 projektgrupper formeras till ombyggnadsprojektets olika delprojekt.

 • 8 nov 2017 - Personal från Higab och kulturförvaltningen håller informations- och frågestund om ombyggnadsplanerna i museets hörsal.

  Illustrerad bild av gul byggnad med människor som promenerar eller sitter i parken framför
  Higab och GAJD arkitekters visionsbild för hur museet kan komma att se ut efter nyöppningen.
 • 15 juni 2017 - Kommunfullmäktige beslutar att om- & tillbyggnationen av museet ska ske. Den totala budgeten inkl. externa bidrag uppgår till 111 mkr.

 • 28 mar 2017 - Kulturnämnden beslutade att hemställa till kommunstyrelsen att få genomföra en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet enligt presenterad förstudie.

 • Våren 2017 - Museet börjar förbereda för utflyttning av föremål och samlingar.

 • Dec 2016 - Higab färdigställer förstudien.

 • 16 juni 2016 - Kommunfullmäktige sätter ett budgettak på 100mkr vilket innebär en revidering av förstudien.

 • 18 maj 2016 - Museet och kulturnämnden arrangerar en medborgardialog om ombyggnationen i Sjömanskyrkan.

 • Jan-maj 2016 - GAJD arkitekter arbetar med olika rumsliga lösningar och gestaltningsförslag för ett om - och tillbyggt Sjöfartsmuseum.

 • 13 jan 2016 - Museibyggnaden övergår i Higabs ägo. Tidigare ägdes den av Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, som förvaltat byggnaden sedan 1933.

 • Nov 2015 - Arbetet med förstudien inleds av Higab.

 • Våren 2015 - Sjöfartsmuseet Akvariets medarbetare genomför ett omfattande utrednings - och analysarbete som resulterar i verksamhetens lokalbehovsbeskrivning.

 • 18 jun 2013 - Kulturnämnden ger lokalsekretariatet i uppdrag att, i samverkan med kulturförvaltningen, starta ett förstudiearbete som ska resultera i utarbetande av ett lokalprogram, inklusive kostnadsberäkning, för en om - och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet.

Hur får jag reda på mer information och var kan jag ge synpunkter?

Museet anordnar informationsträffar och frågestunder dit alla är välkomna att få svar på sina frågor och komma med synpunkter.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande, men än mer direkt är museets Facebooksida och vårt Instagramkonto @sjofartsmuseetakvariet, där vi kommer lägga ut information om förändringar i planen, informationsträffar med mera.

I processen har arbetsgruppen kontakt med olika fokusgrupper med besökare, sakkunniga och andra intressenter för att se till att så många perspektiv som möjligt beaktas. Kontakta oss om du är intresserad av att delta.

Kontakt

Eva Rosengren
Kommunikatör, Sjöfartsmuseet Akvariet
031-368 35 63
eva.rosengren@kultur.goteborg.se

Björn Varenius
Museichef, Sjöfartsmuseet Akvariet/Projektledare Om- & tillbyggnationen
031-368 35 60
bjorn.varenius@kultur.goteborg.se

Björn Källström
Utvecklingsledare akvariet, Sjöfartsmuseet Akvariet
031-368 35 74
bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

Helena Joelsson Ekström
Enhetschef Utställningar och akvarium, Sjöfartsmuseet Akvariet & Göteborgs Stadsmuseum
031-368 36 76
helena.joelsson.ekstrom@kultur.goteborg.se

Henrik Witt
Projektledare, Higab
031-368 53 88
henrik.witt@higab.se

Jerker Westerberg
Förstudieprojektledare, Higab
031-368 53 93
jerker.westerberg@higab.se

Dokument

Sammanställningen från medborgardialogen 18 maj 2016 (PDF) »

Tjänsteutlåtande inklusive förstudie angående om- och tillbyggnadsplanerna vid Sjöfartsmuseet Akvariet (PDF) »

Pressrelease efter Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2017 »

Utställningar

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet

I den här utställningen möter du människor som har flytt över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världskriget till idag. 

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Illustration av en vit fartygssida med gula skortstenar. I förgrunden ett barn som pekar mot fartyget och en lägre persons hand som håller i en väska med olika märken.

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Bra att veta