Hoppa till huvudinnehåll

Ombyggnad av museet

Sjöfartsmuseet Akvariet står inför en omfattande om- och tillbyggnad. Läs mer om vad som händer här.

Byggnaden Sjöfartsmuseet med sjömanstornet i bakgrunden.
Foto: Bo Melin

I samband med att Kulturförvaltningen och Higab i november 2015 inledde förstudien av Sjöfartsmuseets planerade om- och tillbyggnad, beslutades att vi skulle genomföra en öppen hearing. Genom annonsering i dagspressen, affischering och direktinbjudning via e-post, bjöds intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och allmänhet in för att ta del av och diskutera det pågående förstudiearbetet.

Mötet genomfördes i form av en medborgardialog den 18 maj 2016. I samband med det berättade fastighetsbolaget Higab, GAJD arkitekter och museichef Björn Varenius om olika delar av projektet, vilka behov som ombyggnaden behöver uppfylla och vilka föreslagna lösningar och skisser som finns. Efter en frågestund vidtog gruppdiskussioner där deltagarna utbytte tankar och förslag om såväl museet som området kring Stigbergstorget i sin helhet.

Ett nytt akvarium är prioriterat i projektet, och den lämpligaste platsen är under mark ute i parken framför museet, mellan museibyggnaden och Karl Johansgatan. Gräsmattan är under sommartid en populär, allmän plats för picknick och solbad och i förstudien behandlas denna funktion som viktig och värd att slå vakt om. Parkkänslan ska bibehållas och gräsmattan återställas när bygget är klart. Målet är att grönytan ska vara större efter projektets genomförande än den är nu.

En viktig slutsats av medborgardialogen är att museets ombyggnad är en viktig faktor i den framtida upprustningen av hela området. Om museet fick en ny entré mot söder skulle den slutna fasaden öppnas upp mot Stigbergstorget och Gathenhielmska reservatet. Den gamla klassicistiska paradentrén i väster var avsedd att ses från älven och av de många passagerare som förr anlände med båt till Göteborg. Den blev snart överflödig eftersom nästan alla besökare kom via Stigbergstorget och nu behöver denna pampiga, men sällan använda, trappa få en ny funktion.

Vi kommer att fortsätta arbetet med förstudien och välkomnar dina synpunkter och tankar kring museets och områdets framtida utveckling.

Sammanställningen från medborgardialogen 18 maj 2016 (PDF) »

Har du synpunkter på ombyggnadsplanerna?
Mejla info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

 

 

Utställningar

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Poster

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Segelfartygens tid

Segelfartygens tid

Om svensk sjöfart ur ett historiskt perspektiv. Spännande berättelser från de gamla varven, vad som hände när ångfartygen kom och livet ombord. 

Bra att veta