Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Samlingar och arkiv

Begränsad verksamhet

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag. Samlingarna grundlades under 1870-talet, då Nautiska föreningen i Göteborg började samla in framförallt äldre sjöfartslitteratur, men också föremål, ritningar och andra dokument.

Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad. Du kan läsa mer om ombyggnadsprocessen här. Museet arbetar också intensivt med förberedelser inför flytt till nya magasin, som beräknas vara inflyttningsbara år 2024. På grund av dessa två stora utvecklingsprojekt måste vi tyvärr minska ner på annan verksamhet under de kommande åren.

Det innebär att vi inte har möjlighet att svara på externa frågor och bistå forskare med material under de kommande åren. Det innebär också att museet inte har möjlighet att bevilja några nya utlån. Utlånstoppet gäller hela museets samling: föremål, arkivalier, ritningar, film och foto. Pågående låneärenden berörs ej av detta stopp. Slutligen har museet förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer endast att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt.

Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen. Du kan läsa vår förvärvspolicy här. Det känns tråkigt att behöva begränsa verksamheten. Vi ser verkligen fram emot att åter kunna öppna upp och tillgängliggöra samlingarna. Besök gärna våra databaser där delar av samlingarna är digitalt tillgängliga. Tack för visad förståelse.

 

Arkiv

Föremålssamlingar

Fotografi

Fördjupningar / Ta reda på mer


 

GE EN GÅVA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra samlingar med nya föremål. Särskilt intresserade är vi av att samla in levnadsberättelser. Det kan vara föremål och arkivalier från olika tidsepoker, genus, ålder, samhällsklasser och yrkeskategorier med havet och sjöfart som gemensam nämnare. Obs! Just nu har vi förvärvstopp.

Läs mer om att ge en gåva och förvärvstoppet »