vandringsutställning

Haenyeo
– havets kvinnor

Visas på Kvinnohistoriskt museum i Umeå till 14 januari 2023.
Öppnar den 10 februari på M/S Museum för Sjöfart i Helsingör.

Dykarkvinnorna

På ön Jeju utanför Sydkorea lever dykarkvinnorna Haenyeo. Den tusenåriga traditionen är idag listad på UNESCO över mänsklighetens immateriella kulturarv. Kvinnorna lever i symbios med havet, vågorna och stormarna.

Att leva i harmoni med naturens tillgångar är essentiellt inom haenyeo-kulturen. Kvinnorna är fridykare och använder inte dyktuber och harpuner. De har utvecklat en speciell andningsteknik för att klara av att vara under ytan en längre period. Haenyeo fiskar efter säsong och det finns strikta regler vilka djur och växter som får fångas, allt för att garantera havets naturliga tillväxt.

Under generationer har haenyeo skaffat stor kunskap om havet och det marina livet. Yrket går traditionellt i arv och flickor blir upplärda från tidig ålder. Fram till 1500-talet arbetade både kvinnor och män som dykare, men efter hand övertogs yrket helt av kvinnor. Haenyeo försörjer familjen, medan männen i första hand har hand om hushållet.

I utställningen Haenyeo – Havets Kvinnor får vi möta några av kvinnorna och ta del av deras liv och arbete. Här presenteras 26 starka porträtt av fotografen Hyung S. Kim, unika föremål donerade av Sooni Kim samt klipp ur dokumentärfilmen Dykarkvinnorna i Korea producerad av Hee-Young Ko.

Utställningen producerades av initiativtagaren Min Jeong Ko och Sjöfartsmuseet Akvariet. Min Jeong Kos farmor var haenyeo och hon har en stor passion för kulturen.

Haenyeo – Havets kvinnor visades på Sjöfartsmuseet Akvariet 3 mars 2018 – 17 september 2018. Just nu visas den på Kvinnohistoriskt museum i Umeå till och med 14 januari 2023. Därefter vandrar den vidare till M/S Museum för Sjöfart i Helsingör, där den öppnar för publiken 10 februari 2023.