Hoppa till huvudinnehåll

Det nya museet öppnar 2022

Utställningar

På plan två kommer du kunna uppleva en ny basutställning med utgångspunkt från samlingarna. Här får du ta del av berättelser om Göteborgs sjöfart, staden och människorna – i relation till havet, handeln och omvärlden. På plan tre kommer mycket att vara välbekant.

Sammansatt bild på våra utsällningar

Vad har gjorts?

Inför varje ny basutställning tas det fram en förstudie. Förstudien beräknas vara klar hösten 2018. 

Vad händer härnäst?

Alla ytor på plan två håller på att tömmas samt de utställningsytor på plan tre som påverkar bygget. Föremål ska tas om hand och förvaras. Det som går att återanvändas av material, rekvisita och teknik sparas.

Eftersom museet i princip kommer att vara en byggarbetsplats under större delen av stängningen kommer arbetet med innehåll och formgivning av utställningarna i första hand ske utanför museet.

Tillsammans med Higab som förvaltar byggnaden har museet påbörjat arbetet med brandsäkerhet och bättre publikflöden i lokalerna.