Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Sjöfartsmuseet Akvariet och samarbetet med Akademin Valand

Den 29 mars öppnar utställningen MELLANKOMST vid Sjöfartsmuseet. Utställningen är ett samarbete mellan två offentliga institutioner: Akademin Valand och Sjöfartsmuseet Akvariet. Konstverken är skapade av 13 elever vid masterprogrammet för fri konst. Verken innefattar en rad olika konstnärliga uttryck: målad konst, textil, skulptur, ljud m.m. Eleverna har gjort sina konstverk som en del av sin konstutbildning, men under processens gång har även museets ledning och medarbetare fått ta del av förslagen. 

Formerna för samarbetet har reglerats i en överenskommelse mellan institutionerna och förutsättningarna har bl.a. varit att verken inte får innebära hets mot folkgrupp eller andra olagliga uttryck. Som ansvarig museichef har jag gjort bedömningen – rätt eller fel – att inget av de presenterade förslagen utgör sådant olagligt uttryck. 

Vi har varit medvetna om att vissa av konstverken kan väcka känslor. Det är emellertid min bestämda uppfattning att min och museets roll inte är att recensera elevernas konstverk. Vi har ingått ett samarbete med Akademin Valand av i första hand följande två skäl:

1.    Valand – som är en del av Göteborgs universitet – ville gärna samarbeta med en offentlig museiinstitution som kunde inspirera och stötta eleverna i deras arbete. Det tycker vi är positivt.
2.    Det av Göteborgs kommunfullmäktige antagna Kulturprogrammet är ett styrdokument för hela Göteborgs stad och har bl.a. till syfte att främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet. Samarbetet med Valand är ett uttryck för det.

Björn Varenius
Museichef

Bra att veta