Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

2017-11-10

Inbjudan till invigningen av MIn flykt över havet

 

 

2017-09-30

#ALDRIGTYSTA

Vi, representanter för flera kulturinstitutioner i Göteborg, känner en djup sorg och oro över att nazistiskt hat, hot och våld har blivit allt vanligare runt om i världen och så även i Sverige.

På lördag 30 september kommer Nordiska motståndsrörelsen att genomföra en demonstration i Göteborg. Det är ofattbart att nazister återigen intar våra offentliga platser. Därför har vi valt att under den dagen, på olika sätt och utifrån våra olika inriktningar, visa att vi står enade mot alla former av nazism, rasism och främlingsfientlighet.

Runtom i världen förföljs och förtrycks människor och bland dessa också kollegor som genom konst- och kulturyttringar verkar för det fria ordet. Vi vill idag påminna om allas vårt mänskliga ansvar för att historien inte glöms bort. Vi kommer aldrig att vara tysta!

Ett hån och en utmaning mot rätt och vett

Tillsammans med mina kollegor på andra kulturinstitutioner i Göteborg har jag undertecknat den gemensamma manifestation som publicerades den 21 september, där vi kulturchefer uttrycker ett klart och tydligt ställningstagande för demokratiska fri- och rättigheter och mot nazism, hat och våld.

I dessa dagar är det exakt 99 år sedan Dan Broström gjorde den donation som lade grunden till Sjöfartsmuseet Akvariet och det skedde bl.a. med önskemålet att museet skulle vara ”av beskaffenhet att kunna tjäna samhällets intressen”. Det är en devis som är väl formulerad och som manar till påminnelse om att museet är en offentlig institution i Göteborgs stad och att vi har ett uppdrag i samhällets tjänst.

Museet stod färdigt 1933 och invigdes av kung Gustaf V. Samma år publicerade Torgny Segerstedt en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning med rubriken ”Komik och allvar”. Det är ur den artikeln som vi har valt ett citat som vi dag visar på en banderoll utanför museet: ”[…] ett hån och en utmaning mot rätt och vett”. Det var den nazistiska rörelsen som var ett hån och en utmaning mot rätt och vett och det är lika aktuellt idag som 1933. Vi måste dra lärdomar av historien.

Björn Varenius
Museichef

 

2017-08-30

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET HAR MILJÖDIPLOMERATS

Logotyp med ett grönt "m" som fortsätter ut i en spiral runt sig själv och texten "Miljödiplom, Svensk miljöbas"

Från och med idag är Sjöfartsmuseet Akvariet miljödiplomerat av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Det innebär bland annat att vi har genomfört konkreta miljöförbättringar och godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete. 

 

 

2017-06-26

FÖRSTA SVENSKA AKVARIUM I EU-KAMPANJ

Inför konferensen "Our Ocean 2017" i oktober på Malta är Sjöfartsmuseet Akvariet med som första svenska publika akvarium i en EU-kampanj för att uppmärksamma problemet med plastskräp i havet.

Akvariet har blivit tillfrågat av EU:s Generaldirektorat för havsfrågor och fiske, DG Mare, om samarbete i ett informationsprojekt kring problematiken med nedskräpning och plast i havet. Därmed blir Akvariet första svenska publika akvarium att delta i projektet. 

Här kan du läsa mer om Our Ocean-konferensen. 

Här är listan över världens akvarier i projektet mot nedskräpning av havet. 

 

 

2017-06-16

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET BYGGS OM

Sjöfartsmuseet Akvariet  kommer byggas om med ett nytt akvarium, helt ny entré och bättre tillgänglighet. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagens möte och ger kulturnämnden medel för att genomföra om- och tillbyggnaden.

Illustrerad bild av gul byggnad med människor som promenerar eller sitter i parken framför
Exteriör efter om- och tillbyggnad

– Museet har arbetat i tjugo år för att få det här beslutet, säger Björn Varenius, museichef på Sjöfartsmuseet Akvariet. Vi påbörjade arbetet med att få till stånd en renovering redan 1997.

 Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och är i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Ombyggnaden innebär bland annat att en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och att nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten. Ett nytt och toppmodernt akvarium om ca 1100 kvadratmeter kommer att byggas under marknivå framför museet.

När ombyggnationen är klar kommer grönytorna i Gamla Varvsparken att vara större än idag. Ett nytt kafé kan sommartid ha uteservering i parken. Projektet har en budget om 100 miljoner kronor, exklusive externa bidrag.

– Vi är väldigt nöjda. I ett sådant här stort projekt måste man alltid göra prioriteringar och vi har planerat utifrån att det ska bli bästa möjliga upplevelse för våra besökare, säger Björn Varenius.

Bygget kommer ledas av Higab och planeringen pågår redan, men allmänheten kommer märka av detta först när museet stänger i september 2018. Museet kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under tiden ombyggnaden sker med bland annat skolbesök, älvturer, stadsvandringar och digitala utställningar.

Målsättningen är att första spadtaget kan tas någon gång vid årsskiftet 2018–2019 och museet ska öppna igen i nytt och ombyggt skick under hösten jubileumsåret 2021.

– Jag är glad för den här stora satsningen på kulturen i Göteborg, säger Anna Rosengren förvaltningsdirektör i kulturförvaltningen.

– Museer är viktiga mötesplatser där alla är välkomna för upplevelser och nya kunskaper. Att Sjöfartsmuseet Akvariet nu kan växa och utvecklas är positivt för hela staden. Ett starkt kulturliv bidrar till att Göteborg blir en bättre stad att leva i, säger Anna Rosengren.

 

 

2017-06-05

LIVESÄNDNING FRÅN HAVET PÅ WORLD OCEANS DAY

På World Oceans Day 8 juni nyöppnar Sjöfartsmuseet en del av Akvariet. Här kan du se vad som händer i havet genom livekameror långt under vattenytan och upptäcka havets okända juveler: havsborstmaskarna.

World Oceans Day är en global dag som firas i över 100 länder för att sätta fokus på havet och på att hitta lösningar för att förhindra förorening av plast och havsavfall – för ett friskare hav och en bättre framtid. Tema för World Oceans Day 2017 är ”Our Oceans, Our Future”.

Sjöfartsmuseet Akvariet firar dagen genom att nyöppna en del av Akvariet. Här finns de nya livekamerorna som visar vad som händer i havet utanför Fiskebäckskil.

Flera olika typer av havsborstmaskar i ett rutnät.
Havets juveler. Ett urval av havsborstmaskarna i fotoutställningen.

En ny fotoutställning om havsborstmaskar (polychaeta) kommer också invigas. Havsborstmaskarna fanns på vår planet långt innan dinosaurierna och är en av de mest dominerande djurgrupperna i havet. I världen finns just nu ca 14 000 beskrivna arter, men många är ännu oupptäckta.

– I Sverige finns över 500 kända arter, de flesta här på västkusten, berättar Arne Nygren, marinbiolog och forskare vid Sjöfartsmuseet Akvariet.

Havsborstmaskarna är enormt viktiga för ekosystemen, eftersom de syresätter bottnar och är föda för fiskar och kräftdjur. Ändå är de relativt okända.

– Det är kul att visa hur vackra dessa djur som få känner till verkligen är, säger Arne Nygren.

 

World Oceans Day 8 juni hos Sjöfartsmuseet Akvariet

11.00 Live från havet: Visning av livestreaming direkt från havet.

13.00 Havsborstmaskar – havets okända juveler: Sjöfartsmuseet Akvariets forskare Arne Nygren visar den nya fotoutställningen.

14.00 Live från havet: Visning av livestreaming direkt från havet.

Live från havet visas även fredag 9 juni 14.00 och lördag 10 juni 13.00. 

 

 

2017-05-04

SÅNGER OM SVENSKA AMERIKA LINIEN

Igår hade museet finbesök av Sjöfartens Kultursällskap som bjöd på en musikalisk afton med Mattias Enn. 

I samband med Svenska Amerika Liniens 100-årsjubileum förra året framträdde Mattias Enn och sjöng sånger från tidsepoken. Dessa sånger blev sedan en hel föreställning som berättar historien om Svenska Amerika Linien. Under kvällen på Sjöfartsmuseet Akvariet bjöd Mattias Enn på några av sångerna ur föreställningen, skickligt ackompanjerad av Carina E Nilsson. 

Sjöfartsmuseet Akvariet har en pågående utställning som handlar om Svenska Amerika Linien: Amerikafeber
 

 

 

2017-03-24

DEMOKRATISKT DILEMMA I KONSTDEBATTEN

Många har noterat att det blossat upp en debatt om svastikor i samband med en konstutställning på Sjöfartsmuseet Akvariet. Utställningen är ett samarbete mellan museet och Akademin Valand, där 13 studenter vid mastersprogrammet i fri konst vid Akademin Valand under perioden den 29 mars - 19 april ställer ut konstverk, skapade utifrån studenternas intryck av museets egna utställningar.

Sjöfartsmuseet har i sex års tid haft en tysk örlogsflagga från nazitiden utställd. En av konstnärerna har uttryckt att han genom sitt verk Variations of a Naval Flag vill kritisera museet för att vi – enligt hans uppfattning – har en ambivalent exponering av flaggan. Den är både synlig och dold, eftersom den är delvis ihoprullad. Det centrala motivet, som är en svastika, är dock synligt. Konstnärens verk är en träskulptur på gräsmattan framför museibyggnaden som ska visualisera denna ambivalens. Endast från en viss plats genom ett av museets fönster ska skulpturen kunna ses som ett hakkors. Från alla andra vinklar ska man inte kunna se denna symbol.

Idag uttrycker många en stor oro för att konstverket ska reproducera samma ondskefulla budskap som svastikan gjorde under nazitiden. Att konstverket spär på hatiska strömningar. Som ansvarig chef på Sjöfartsmuseet Akvariet är jag skakad av en del av de åsikter som tillskrivits museet och mig själv i den pågående debatten. Fascism, främlingsfientlighet, antisemitism och förtryck är raka motsatsen till det som jag och mina medarbetare står för. Det vore för mig en omöjlighet att arbeta i kulturförvaltningen eller på Sjöfartsmuseet och stå för någonting annat än demokrati, öppenhet och tolerans. Den som står för främlingsfientlighet och rasism eller hyser andra anti-demokratiska åsikter har ingenting att hämta på Sjöfartsmuseet Akvariet.

I överenskommelsen mellan museet och Akademin Valand har vi bl.a. sagt att hets mot folkgrupp eller andra olagliga handlingar inte får utföras och hittills har jag inte kunnat uppfatta att något av de blivande konstverken kan anses olagligt i juridisk bemärkelse. Den juridiska aspekten är helt avgörande, därför att om verket är lagligt skyddas det också av yttrandefrihet. Det finns inga möjligheter att missförstå Yttrandefrihetsgrundlagen 1§, 2 stycket: Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Det djupt bekymmersamma i den virala debatt som pågår är kravet på att konstverket ska stoppas med hänvisning till att det ger näring och spelrum för antidemokratiska krafter. I själva verket är det precis tvärtom. Det är förhindrandet av den konstnärliga friheten som utgör ett hot mot demokratin. Denna frihet är skyddad av svensk grundlag och Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Offentliga debattörer och enskilda personer vill av omtanke om det demokratiska samhället och upplevelsen av starkt obehag inför ett visst konstverk kväva konstnärens yttrandefrihet och därmed paradoxalt nog undergräva demokratin. Det är detta dilemma som är den här debattens kärna och vattendelare.

Björn Varenius

Museichef

Utställningar

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet

I den här utställningen möter du människor som har flytt över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världskriget till idag. 

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få veta på vilket sätt drakfisken är giftig eller varför clownfisken byter kön.  

Illustration av en vit fartygssida med gula skortstenar. I förgrunden ett barn som pekar mot fartyget och en lägre persons hand som håller i en väska med olika märken.

Amerikafeber

På Svenska Amerika Liniens båtar färdades både emigranter och lyxresenärer. I utställningen får du följa Amerikabåtarnas brokiga historia och människorna som åkte med dem.  

Bra att veta